Aktualitātes, Apsveikumi | 07/08/2016

Sveicieni kristību dienā!

boy

“Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi Es jums saku: kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā.” Un Viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja.  (Marka ev. 10:13-16)

Sirsnīgi sveicam Arni, Dāvi un Kristeru,  vecākus un krustvecākus kristību dienā!

Nīcas ev.lut. draudze

07.08.2016.