Aktualitātes, Galerijas | 04/06/2017

“Baznīcu nakts” norise Nīcas ev.lut. baznīcā