Aktualitātes | 16/07/2017

Baznīcai atjaunots žogs un vārti

Šovasar Nīcas baznīcai pakāpeniski tika atjaunota arī tai piegulošā teritorija. Ir nomainīts vecais žogs, atjaunoti tā iztrūkstošie posmi. Atjaunots arī baznīcas vārtu krāsojums un uz dievnama jumta uzstādīts jauns krusts. Par labi padarīto darbu draudze pateicas būvniecības firmai SIA SPMK, darbus vadīja Gunārs Stalšis.