Aktualitātes | 13/08/2017

Prāvesta A.Jaunskalžes 30 gadu ordinācijas svētku dievkalpojums Rucavā

Šodien Rucavas ev.lut. baznīcā tika svinēts draudzes mācītāja un Grobiņas iecirkņa prāvesta A.Jaunskalžes 30 gadu ordinācijas jubilejas dievkalpojums, uz kuru pulcējās sveicēji un draugi no tuvākām un tālākām vietām. Svinīgajā dievkalpojumā piedalījās Liepājas diecēzes bīskaps H.M.Jensons, bīskaps emeritus P.Brūvers, prāvests Dz.Laugalis, dekāns P.Kalks, mācītājs A.Bobinskis, evaņģēlists P.Bobinskis, sludinātājs J.Bērze-Bērziņš. Sveicēju vidū bija arī pārstāvji no mūsu Nīcas novada luterāņu draudzēm. Prāvests A.Jaunskalže bijis arī ilggadējs Nīcas baznīcas draudzes gans.