Author: NīcasBaznīca.lv

0

Sveicam decembrī!

…tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.  Zemojieties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās. (Jēkaba vēstule 4:7,10)   Irma Pūķe Māris Šmits Aivars...

0

Sveicam novembrī!

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā! (Kol.2:7)  ...

0

Sveicam oktobrī!

Tava žēlastība lai mani iepriecina, kā Tu esi solījis Savam kalpam! Parādi man Savu žēlastību, ka es varu dzīvot, jo Tava bauslība...

0

Sveicam septembrī!

Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. (Psalms 119:105) Dainis Sīklis Voldemārs Klucis Velta Eglija Elīna Miķelsone Margrieta...