Sprediķi

Adventa laika svētruna

Mateja ev. 24:1-28

Mēs ejam pretī Kristus dzimšanas svētkiem, ko svinēsim pēc dažām dienām. Savā zemes dzīvē Jēzus kļuva mums, cilvēkiem, līdzīgs visās lietās, tikai bez grēka. Adventa laiks ir iekšēja un ārēja klusuma, pastiprinātas lūgšanas un gandarīšanas laiks. Mums dotajā Evaņģēlija vārdā Jēzus vēlas palīdzēt mums pareizi saprast pasaules laika pulksteni. Visa mūsu dzīve ir ietverta stingri noteiktos laika posmos. Katrai stundai ir savs saturs, aicinājums un uzdevums. Šis pravietiskais vārds mums ir aktuāls tāpēc, ka te tiek runāts nākotnes skatījumā. Mūsu Kungs un Pestītājs runā par Savu gaidāmo atnākšanu godībā un par laika zīmēm un norisēm, kas īstenosies kādu brīdi pirms tam. Tomēr tik daudz mums ir jāzin, ka Kristus, kurš reiz nāca pie mums zemībā kā Dievišķais Betlēmes bērns, kurš par mums cieta, mira un augšāmcēlās, laiku beigās nāks Savā un Sava Tēva godībā kā karaļu Karalis, lai tiesātu dzīvos un mirušos un katram dotu pelnīto algu. Gan Kristīgā Baznīca, gan visa cilvēce iet pretī vērtēšanas stundai. Dievs akceptē un svētī tikai to, kas saskan ar Viņa Svēto Vārdu, ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Adventa laiks aicina katru ticīgo un katru draudzi izvērtēt sevi Dieva Vārda gaismā, vēl un vēlreiz zemoties nožēlā Dieva priekšā, – gan individuāli, gan kā ticīgo kopība. Dievs nekad nenogurst mums piedot. Bet ir svarīgi, lai mēs nenogurtu Viņa piedošanu no visas sirds lūgt. Tā ir brīnišķīga garīga īstenība, ka, ja esam stipri pieķērušies savam Dievam, tad mums pieder Viņa glābšana. Baznīcai, kas stāv uz Dieva Vārda pamata, pieder Kristus apsolījums, ka elles vārti to neuzvarēs. Kam Dieva Vārds ir rokās un sirdī tas stāv uz droša un stipra pamata. Lai Dievs palīdz, ka arī mēs no visas sirds varam sacīt:”Nāc, Kungs Jēzu, mēs Tevi gaidām, mēs ejam Tev pretī!”

Mācītājs A. Bobinskis

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv