Kristīgas filmas latviešu valodā

Kristus Ciešanas / The Passion of the Christ (2004)

Filma ir par Jēzus Kristus ciešanām, filmā galvenokārt tiek attēlotas viņa dzīves pēdējās 12 stundas. Tās sižets veidots pēc Jaunās derības četriem evaņģēlijiem: Mateja, Marka, Lūka un Jāņa.


Jāņa evaņģēlijs / The Gospel of John (2003)


Dari to zināmu pasaulei / Tell The World (2016)

“Dari to zināmu pasaulei” līdzdala stāstu par kādu mazu lauksaimnieku grupu no ASV ziemeļaustrumu reģiona, kuri lika pamatus Septītās dienas Adventistu draudzei.


Melu laboratorija (LTV)

Atdzimšana un Atjaunošanās

Reliģija


Kristus dzimšana / The Nativity Story (2006)

Filma veidota pēc Mateja un Lūka evaņģēlija teksta.


Es ticu / I believe (2017)

Stāsts par 9 gadīgu puisi, kas noticēja rakstītajam Bībelē.


Pēdējā iespēja


Apustuļu darbi / The Visual Bible – Acts (1994)