Gavēņa laika svētruna

Lūkas ev. 11:14-28 Dieva Dēls Kungs Jēzus Kristus ir nācis pasaulē, lai apliecinātu patiesību, lai uzceltu Dieva valstību, kas nav …

21/03/2020

Sveču dienas svētruna

Lūkas ev. 2:22-40 Bērns Jēzus tika aiznests uz Jeruzalemes templi, lai tiktu prezentēts Debesu Tēva priekšā, un lai par Viņu …

26/01/2020

Adventa laika svētruna

Mateja ev. 24:1-28 Mēs ejam pretī Kristus dzimšanas svētkiem, ko svinēsim pēc dažām dienām. Savā zemes dzīvē Jēzus kļuva mums, …

22/12/2019

Valsts svētku svētruna

Rom. 11:33-36 Svētais, varenais un mūžīgais Dievs ar gudrību visu ir radījis, ar gudrību Viņš visu vada, valda un uztur. …

17/11/2019

Eņģeļu dienas svētruna

Mt.ev. 22:1-14 Dievam nav ne sākuma, ne beigu. Bet eņģeļi ir radītas būtnes. Eņģeļiem ir prāts un brīva griba, un …

29/09/2019

Kapusvētku svētruna

Mateja ev. 11:28 Nevienu zaudējumu šajā pasaulē nevar salīdzināt ar tuva cilvēka zaudējumu. Sevišķi grūti ir tad, ja kāds ģimenes …

01/08/2019

Vasarsvētku svētruna

Jāņa ev. 7:37-39 Mēs svinam gaišos un priecīgos Vasarsvētkus, kad atceramies Svētā Gara atnākšanu. Arī toreiz Dieva namā un visā …

09/06/2019

Gavēņa laika svētruna

Ef.1:1.-14. Nopietnais Gavēņa laiks aicina mūs ar ticības acīm pastiprināti lūkoties uz mūsu dārgā Pestītāja Jēzus Kristus svēto krustu. Visa …

11/03/2019