Sprediķi

Eņģeļu dienas svētruna

Mt.ev. 22:1-14

Dievam nav ne sākuma, ne beigu. Bet eņģeļi ir radītas būtnes. Eņģeļiem ir prāts un brīva griba, un mēs varam teikt, jūtas un emocijas. Viņi spēj izjust mīlestību uz Dievu un godbijību Viņa priekšā. Eņģeļiem nav fiziskas miesas, jo viņiem garu pasaulē tā nav vajadzīga. Bībele neatklāj, tieši cik daudz eņģeļu Dievs ir radījis. Tomēr mēs varam noprast, ka viņu skaits ir ļoti, ļoti liels. Viņi arī spēj darīt zīmes un brīnumus, bet tikai Dieva noteiktajās robežās.

Kad nākam uz dievkalpojumu, ir jāapzinās, ka mēs nākam ne jau pie mācītāja vai pie kāda cita cilvēka, bet gan pie tā Kunga. Pāri visam dzīvais Kungs Jēzus Kristus šeit ir reāli klātesošs, un Viņa svētie eņģeļi šeit ir klāt. Eņģeļi palīdz Dieva vārda sludināšanā un visā kristīgā kalpošanā. Zīmīgi ir arī tas, ka šī svētku diena ir apmēram pa vidu starp vasaras un ziemas periodu. Lauku darbu sezona vismaz galvenās līnijās skatoties, noslēdzas. Norises, ko šajā laikā redzam dabā, mūs augšup neceļ, jo visa daba pamazām iet uz ziemas pusi. Vai nav tā, ka šis laiks aicina mūs mainīt savu skata virzienu, vērst savu uzmanību ne tik daudz uz laicīgo, uz to, kas paiet un zūd, bet gan uz garīgo, dievišķo, uz to, kas paliek mūžīgi. Eņģeļu diena aicina mūs uz garīgu iekšēju aktivitāti. Mainiet savu attieksmi gan pret Dievu, gan pret citiem cilvēkiem, gan pret sevi pašu! Ietērpieties Jēzū Kristū, pieņemiet un apgūstiet Dievišķās pasaules piedāvājumus, lai tad citādi skatītos un klausītos, citādi domātu, justu un gribētu, citādi runātu un darītu. Lai Dievs dod, ka ikvienam no mums ir drosme atsaukties Lielajam aicinājumam uz Debesu kāzu mielastu un pazemība pieņemt Lielo žēlastību, kas mūs dara cienīgus piedalīties šajā mielastā.

Mācītājs A. Bobinskis

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv