LELB struktūra

Saskaņā ar LELB kārtību katra draudze pieder konkrētam iecirknim un diecēzei. Sekojošā aprakstā hierarhiski parādīta mūsu draudzes piederība Liepājas diecēzei un Grobiņas iecirknim

Arhibīskaps J.Vanags pārrauga LELB

Bīskaps H.M.Jensons pārrauga Liepājas diecēzi

Prāvests A.Jaunskalže pārrauga Grobiņas iecirkni

Mācītāji A.Bobinskis, P.Bobinskis pārrauga savas draudzes Nīcas novadā