Jūrmalciema Nācaretes Evaņģēliski luteriskā draudze

Draudzes mācītājs: Arvīds Bobinskis
Ordinācijas datums: 29.05.1982.
Kalpo: Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku, Liepājas Brāļu draudzē
E-pasts[email protected]
Telefons: 29716634, 28639552


Draudzes priekšniece: Gita Vanaga, tel. 26461735.

E-pasts: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/614121905760628/

Dievkalpojumi Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. baznīcā notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā

plkst. 11:00.

Tuvākais dievkalpojums 9. jūnijā plkst. 11.00

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv