Jūrmalciema Nācaretes Evaņģēliski luteriskā draudze

04 Mar 2004 — White Flower near Christian Cross — Image by © Royalty-Free/Corbis

Draudzē kalpo mācītājs Arvīds Bobinskis, kurš vienlaicīgi kalpo arī Nīcas un Muitnieku draudzēs.
Draudzes priekšniece: Gita Vanaga, tel. 26461735.

E-pasts: [email protected]

Dievkalpojumi Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. baznīcā notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 14:00. 

Draudzes jaunumi: