Muitnieku Evaņģēliski luteriskā baznīca

Kopš 2002. gada jūlija Muitnieku draudzē kalpo mācītājs Arvīds Bobinskis.

Draudzes mācītājs: Arvīds Bobinskis
Ordinācijas datums: 29.05.1982.
Kalpo: Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku, Liepājas Brāļu draudzēs
E-pasts[email protected]
Telefons: 29716634, 28639552


Draudzes priekšnieks: Imants Kaire, tel. 28844671

Dievkalpojumi Muitnieku draudzē notiek katra mēneša pirmajā, trešajā , kā arī piektajā svētdienā plkst. 14:00.

Draudzes jaunumi: