Muitnieku Evaņģēliski luteriskā baznīca

Kopš 2002. gada jūlija Muitnieku draudzē kalpo mācītājs Arvīds Bobinskis.
Draudzes priekšnieks: Imants Kaire, tel. 28844671

Dievkalpojumi Muitnieku draudzē notiek katra mēneša pirmajā, trešajā , kā arī piektajā svētdienā plkst. 14:00.

Draudzes jaunumi: