Sprediķi

Valsts svētku svētruna

Rom. 11:33-36

Svētais, varenais un mūžīgais Dievs ar gudrību visu ir radījis, ar gudrību Viņš visu vada, valda un uztur. Arī mēs, cilvēki, esam Viņa darbs. Mūsu uzdevums ir pagodināt virs zemes to Kungu un Viņa svēto vārdu. Lai mēs spētu to visu piepildīt, Dievs Savā mīlestībā ir sagatavojis ceļu, pa kuru varam nākt tuvu Viņa mīlošajai sirdij. Jēzū Kristū Dievs visai cilvēcei ir atklājis neaptveramu un neizsakāmu gudrības, atziņas, žēlastības un pestīšanas bagātību. Tiešām ,Dievs ir tas, kurš tur Savās rokās gan atsevišķu cilvēku, gan veselu tautu, gan arī visas cilvēces ceļus un likteņus, un Viņa darbi cilvēku un tautu dzīvē ir pamatoti Viņa Dievišķajā gudrībā, taisnīgumā un žēlastībā. Tiesības uz brīvību, neatkarību, uz savu valsti – tās ir Dieva paredzētas tiesības katrai tautai. Domājot par iemesliem, kāpēc gadu simtiem ilgi latviešu tautai nebija iespēja šīs tiesības realizēt, jāsaka uzreiz, ka tie ir jautājumi, uz kuriem mēs šīs dzīves līmenī pēdējo atbildi droši vien neatradīsim. Dievs soda, bet arī žēlo, Viņš ievaino, bet Viņš arī dziedina, Viņš izlej Savas svētību straumes visur tur, kur jebkurā zemē un tautā ļaudis Viņu no sirds meklē un ticībā piesauc. Svinot Latvijas dzimšanas dienu, mums ir jāatceras un jāpiemin tos cilvēkus, kuri devuši savu ieguldījumu šīs valsts tapšanā un turpmākajā attīstībā. Mūsu stiprā ticība, mūsu Dievam patīkamā dzīve, karstās lūgšanas, dedzīgā kalpošana Dievam un cilvēkiem, savu pienākumu godīga pildīšana pēc labākās sirdsapziņas katram savā amatā un savā vietā – tā lai ir mūsu visu dāvana Latvijas dzimšanas dienā.

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv