Gavēņa laika svētruna

Efez. 1:1-14 Nopietnais Gavēņa laiks aicina mūs ar ticības acīm pastiprināti lūkoties uz mūsu dārgā Pestītāja Jēzus Kristus svēto krustu. …

21/03/2018

Sveču dienas sprediķis

Lūkas ev. 2:22-40 Kad Bērns Jēzus kļuva 40 dienas vecs, Viņa māte Svētā Marija un audžutēvs Svētais Jāzeps aiznesa Dievišķo …

03/02/2018

Ziemassvētku svētruna

Lk.ev. 2:1-14 Šodien atkal no jauna pār visu pasauli un cilvēci un arī mūsu Latvijas zemi un tautu skan senā, …

23/12/2017

Reformācijas dienas svētruna

1.Kor.3:10-15 Nav grūti saprast,ka visas šodienas Vārdā izteiktās domas centrējas vienā vārdā – pamats. Katrai ticībai, kas atsaucas uz Jēzu …

01/11/2017

Svētruna par kurlmēmā dziedināšanu

Marka ev. 7:31-37 Notikums,par ko stāsta šīsdienas evaņģēlijs,ir viens no tiem, kur Jēzus sastopas ar cilvēku bēdām,ciešanām un slimībām. Pie …

28/08/2017

Kapusvētku svētruna

Lūkas ev. 16:19-31 Šīsdienas evaņģēlijs dod liecību par diviem cilvēkiem – bagāto vīru un nabaga Lācaru. Katrs no viņiem abiem …

01/07/2017

Baltās svētdienas svētruna

Jāņa ev. 20:19-31 Šodien ir Baltā svētdiena, ko sauc arī par Toma svētdienu, jo šajā dienā dievkalpojumos bieži tiek lasīts …

23/04/2017

Gavēņa laika svētruna

Mateja ev. 16:24-28 Dieva Dēls Jēzus Kristus runāja ar Saviem mācekļiem par to ,ka Viņam būs daudz jācieš. Vēl pirms …

22/03/2017

1 2 3 4 5

Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv