Sprediķi

Svētruna par kurlmēmā dziedināšanu

Marka ev. 7:31-37

Notikums,par ko stāsta šīsdienas evaņģēlijs,ir viens no tiem, kur Jēzus sastopas ar cilvēku bēdām,ciešanām un slimībām. Pie Jēzus atveda kādu kurlmēmu cilvēku. Viņš nemācēja izteikt, ko domā, jūt un grib. Arī mūzikas un dziesmu pasaule viņam bija sveša. Fiziskais kurlmēmums ir smaga nelaime. Tomēr daudz briesmīgāks stāvoklis ir garīgs kurlmēmums , kad cilvēks nedzird neko no mūžības realitātes, no Dieva, un tāpēc viņam nav sava balss lūgšanā, Dieva godināšanā un Kristus apliecināšanā. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri laicīgā dzīvē dzird visu ko-  kuri ir ļoti atvērti dažādiem pasaules trokšņiem un skaļumiem. Bet tiklīdz ir jāuzklausa garīgu valodu, tad viņi vairs neko negrib dzirdēt. Viņi negrib Dievam neko teikt un lūgt, ne arī Viņam par kaut ko pateikties. Ap mums ir daudz cilvēki, kuri paši nesauc uz Jēzu, kuri garīgā ziņā ir kā bez balss. Ja varbūt neko citu viņu labā nevaram darīt, tad mēs varam lūgt Dievu par viņiem un tas ir tiešām daudz! Lai slavēts Dievs par to, ka mēs drīkstam garīgi redzēt, dzirdēt un runāt! Vienīgi Dievam lai gods, āmen.

 

Mācītājs A.Bobinskis

 

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2023 NīcasBaznīca.lv