Sprediķi

Trešā svētdiena pirms gavēņa laika.Svētruna

 

Mateja ev. 20:1-16

Šodien mūsu priekšā ir Jēzus līdzība, kas pēc sava satura ir garīgi profilaktiska. Tā ir vērsta uz to, lai pasargātu ticīgos no inficēšanās ar kādu bīstamu bacili, kas viņus apdraud. Ir cilvēki, kuri ticības dzīvi un kalpošanu Dievam uztver kā sava veida līgumu; lūk, es aiziešu uz baznīcu, kaut ko ziedošu draudzei, bet par to es sagaidu un pat prasu, lai Tu, Dievs, tagad man dotu veselību, materiālu pārticību un vēl veselu rindu dažādus dzīves labumus. Bet ja es kaut ko no tā nesaņemšu, tad zini, Dievs, ka tad es Tevi vairs nelūgšu un uz baznīcu neiešu.

No šīs līdzības redzam, ka ja tu kalpo tam Kungam, tad Viņš nepaliks tev parādā. Viņš saka: “Ņem, kas tev pienākas”.Dieva žēlastība nebūt nav pretrunā ar Viņa taisnīgumu. Viņš ir arī taisns Tiesnesis, kurš soda. Tomēr pāri visam ir Viņa neaptveramā žēlsirdība un mīlestība. To skaidri parāda attieksme, ar kādu līdzībā minētais namatēvs izturējās pret vīnadārza strādniekiem. Pirmie no viņiem strādāja visu dienu, citi mazāk, bet vēl citi tika pieņemti stundu pirms darba beigām. Tas taču neatbilst nekādiem biznesa un peļņas likumiem – maksāt pilnu dienas algu cilvēkam, kurš ir strādājis tikai vienu stundu. Bet notikumu norise arvien skaidrāk parāda, ka namatēvs negrib sev algādžus, bet gan draugus. Viņš gaida, lai mēs Viņam sekojam, kalpojam un daram Viņa valstības darbu ar prieku, ar mīlestību, ar pateicību par visu to, ko Viņš mūsu labā ir darījis. Viņš aicina gan dažādās cilvēces vēstures stundās, gan dažādās atsevišķa cilvēka dzīves stundās. Pestītājs katram saka: “Nāc, seko Man. Nāc, strādā Manā vīnakalnā;tu man esi ļoti dārgs un vajadzīgs. Dārgie klausītāji, ko mēs domājam par savu ticību, dievkalpošanu, svētdzīvi, darbošanos draudzē, ar kādu motivāciju to visu daram? Ja tikai algas dēļ, tad pastāv briesmas, ka vienmēr būsim neapmierināti un ka tā īsti neiepazīsim mūsu Debesu Tēva žēlīgo sirdi. Bet ja kalpojam ar pateicības un mīlestības pilnām sirdīm, tad esam priecīgi un laimīgi par to, ka varam kalpot savam Dievam, Kurš Jēzū Kristū ar mums ir slēdzis brīnišķīgu žēlastības un mīlestības derību.

Mācītājs Arvīds Bobinskis

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv