Aktualitātes, Sprediķi | Publicēts:

Eņģeļu dienas svētruna

Jāņa atkl.gr. 12:7-12

29. septembris ir Erceņģeļa Mihaēla un visu Svēto Eņģeļu diena. Eņģeļu pasaule ir reāla, jā, mēs varam teikt, pat vēl reālāka nekā materiālā, redzamā pasaule, pie kuras piederam mēs. Tā ir vieta, kur mājo Dievs un Viņa Svētie Eņģeļi. Kas viņi ir un ko viņi dara? Eņģeļi ir radītas būtnes. Eņģeļiem nav miesas, jo garu pasaulē viņiem tā nav vajadzīga. Eņģeļiem piemīt nedalāmība un nemirstība. Viņi nepaliek veci un nav padoti nāvei. Kā nemateriālas, garīgas būtnes Eņģeļi neieņem konkrētu telpu, bet spēj atrasties noteiktā vietā un spēj zibenīgi mainīt savu atrašanās vietu. Eņģeļiem ir vārdi un daudzi no tiem minēti Svētajos Rakstos – Mihaēls, Gabriēls, Rafaēls, Uriēls un daudzi citi. Eņģeļi spēj darīt zīmes un brīnumus, bet tikai Dieva noliktajās robežās. Eņģeļu galvenais uzdevums ir slavēt Dievu, pildīt Viņa uzdevumus un sargāt cilvēkus. Par Mihaēlu Bībele saka, ka viņš ir Eņģeļu valdnieks, to lasām Daniēla grāmatā. Svētie raksti stāsta par Eņģeļu darbību. Eņģelis Gabriēls deva vēsti Caharijam par Jāņa Kristītāja dzimšanu, pasludināja Marijai Jēzus dzimšanu. Eņģeļi bija klāt, kad Jēzus piedzima, kad Viņš lūdzās Ģetzemanes dārzā, Kristus augšāmcelšanā un debesbraukšanā. Mēs, cilvēki, Eņģeļus parasti nevaram redzēt. Dievs visus Eņģeļus saskaņā ar Savu gribu radīja labus. Bet pirms cilvēka radīšanas daļa Eņģeļu Lucifera vadībā sacēlās pret Dievu. Šie kritušie eņģeļi kļuva par ļaunajiem gariem jeb dēmoniem. Sātans un dēmoni ir pretinieki Dievam, pretinieki ticīgiem un arī cilvēkiem vispār. Tie pretojas visam labajam. Taču Bībele apliecina, ka ļaunumam nav nākotnes. Kristus otrās atnākšanas un pastarās tiesas dienā grēks un ļaunums tiks galīgi iznīcināts, Sātans un viņa ļaunie gari tiks iemesti elles sodībā. Turpretī ar Kristus asinīm atpestītajiem Dieva bērniem tā būs prieka, uzvaras un godības diena. Tad kopā ar visiem Eņģeļiem un Debesu pulkiem varēsim mūžīgi slavēt Svēto Trīsvienīgo Dievu, Kurš ir visas slavas, goda un pielūgšanas cienīgs.

Mācītājs A.Bobinskis

Dalies:
facebook twitter draugiem.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

8 − 5 =