Pieminot Almu Liepu

Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šī …

13/12/2018

Adventa laika svētruna

Romiešiem 13:11-14 Advents nozīmē nākšanu, atnākšanu, tuvošanos, tātad Kristus nākšanu. …

04/12/2018

Sveicam novembrī!

   Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša …

05/11/2018