Gavēņa laika svētruna

Ef.1:1.-14. Nopietnais Gavēņa laiks aicina mūs ar ticības acīm pastiprināti lūkoties uz mūsu dārgā Pestītāja Jēzus Kristus svēto krustu. Visa …

11/03/2019

Svētruna par Kalna sprediķi

Mt. ev. 6:24-34 Šīs dienas evaņģēlijā lasām, ka Kungs Jēzus Kristus saka: “Neviens nevar kalpot diviem kungiem.” Vai nu dzīvais …

04/09/2018

Kapusvētku svētruna

Lūkas ev. 7:11.-17. Par nāves nežēlīgo varu stāsta evaņģēlija vārds, ko šodien pārdomājam. Jēzus kopā ar mācekļiem un citiem cilvēkiem …

23/07/2018

Sveču dienas sprediķis

Lūkas ev. 2:22-40 Kad Bērns Jēzus kļuva 40 dienas vecs, Viņa māte Svētā Marija un audžutēvs Svētais Jāzeps aiznesa Dievišķo …

03/02/2018