Vasarsvētku svētruna

Jāņa ev. 7:37-39 Mēs svinam gaišos un priecīgos Vasarsvētkus, kad atceramies Svētā Gara atnākšanu. Arī toreiz Dieva namā un visā …

09/06/2019

Gavēņa laika svētruna

Ef.1:1.-14. Nopietnais Gavēņa laiks aicina mūs ar ticības acīm pastiprināti lūkoties uz mūsu dārgā Pestītāja Jēzus Kristus svēto krustu. Visa …

11/03/2019

Kunga kristīšanas dienas svētruna

Mt.ev. 3:13-17 Kungs Jēzus atnāca pie Jāņa Kristītāja Jordānas krastā un lūdza, lai Jānis viņu kristītu. Līdz šim bija tā, …

13/01/2019

Reformācijas dienas svētruna

Lūkas ev. 24:25-35 Reformācijas kustība akcentēja Svēto Rakstu – Bībeles autoritāti un tās lielo nozīmi visas Kristīgās Baznīcas un katra …

31/10/2018

Svētruna par Kalna sprediķi

Mt. ev. 6:24-34 Šīs dienas evaņģēlijā lasām, ka Kungs Jēzus Kristus saka: “Neviens nevar kalpot diviem kungiem.” Vai nu dzīvais …

04/09/2018

Kapusvētku svētruna

Lūkas ev. 7:11.-17. Par nāves nežēlīgo varu stāsta evaņģēlija vārds, ko šodien pārdomājam. Jēzus kopā ar mācekļiem un citiem cilvēkiem …

23/07/2018

Jāņa Kristītāja dienas svētruna

Lūkas ev.3:1-18 Jāņa Kristītāja diena kristīgā Baznīcā ir lieli svētki. Latviešu tauta un arī daudzas citas tautas šajās dienās svin …

24/06/2018

Debesbraukšanas dienas svētruna

Marka ev. 16:14-20 Mēs šodien svinam vienus no lielākajiem kristīgās Baznīcas svētkiem. Tāpat kā Dievs Tēvs,tā arī Jēzus Kristus ir …

09/05/2018

1 2 3 4 5

Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv