Sveču dienas sprediķis

Lūkas ev. 2:22-40 Kad Bērns Jēzus kļuva 40 dienas vecs, Viņa māte Svētā Marija un audžutēvs Svētais Jāzeps aiznesa Dievišķo …

03/02/2018

Ziemassvētku svētruna

Lk.ev. 2:1-14 Šodien atkal no jauna pār visu pasauli un cilvēci un arī mūsu Latvijas zemi un tautu skan senā, …

23/12/2017

Kapusvētku svētruna

Lūkas ev. 16:19-31 Šīsdienas evaņģēlijs dod liecību par diviem cilvēkiem – bagāto vīru un nabaga Lācaru. Katrs no viņiem abiem …

01/07/2017

Baltās svētdienas svētruna

Jāņa ev. 20:19-31 Šodien ir Baltā svētdiena, ko sauc arī par Toma svētdienu, jo šajā dienā dievkalpojumos bieži tiek lasīts …

23/04/2017

Gavēņa laika svētruna

Mateja ev. 16:24-28 Dieva Dēls Jēzus Kristus runāja ar Saviem mācekļiem par to ,ka Viņam būs daudz jācieš. Vēl pirms …

22/03/2017