Aktualitātes, Sprediķi

Jāņa Kristītāja dienas svētruna

Lūkas ev.3:1-18

Jāņa Kristītāja diena kristīgā Baznīcā ir lieli svētki. Latviešu tauta un arī daudzas citas tautas šajās dienās svin arī vasaras saulgriežus. Ir labi, ja vērojot visu skaistumu un krāšņumu, kas šajā laikā redzams dabā, cilvēks jūtas pacilāts un saviļņots. Un vēl labāk ir, ja cilvēks, vērojot dabas skaistumu, grib un prot pateikties tam Kungam, kurš visu tik brīnišķi un jauki ir radījis, kurš visu uztur un vada. Protams, mēs paturam prātā to, ka kristīgu cilvēku dzīvei gan ikdienā, gan svētkos ir jābūt Kristus evaņģēlija cienīgai. Tomēr pāri visam mūsu garīgais skats šajās dienās ir īpaši vērsts uz izcilo Dieva vīru Svēto Jāni Kristītāju. Jānis Kristītājs ieņem īpašu vietu Dieva plānā un pestīšanas vēstures notikumu gaitā. Viņu sauc par ceļa sagatavotāju Jēzum, par saucēja balsi tuksnesī. Viņš sauca lietas īstajos vārdos arī tad, kad runāja ar šīs pasaules varenajiem. Daudzi vērsās pie viņa ar saviem jautājumiem. Ko un kā viņš atbild? Jānis atgādina cilvēkiem garīgās, tikumiskās un ētiskās patiesības. Ļoti iespējams, ka daudziem šīs patiesības kādā tālākā prāta stūrītī arī bija, bet dzīves darbos, rūpēs un steigā tās bija kaut kā aizmirsušās un praktiski dzīvē netika pielietotas. Jāņa Kristītāja atbildēs saklausām aicinājumu mainīt attieksmi pret visiem, ar kuriem nonākam saskarē gan darbā,gan ikdienā. Klausoties Jāņa Kristītāja mācību, mēs redzam visu Vecās Derības nopietnību, un redzam arī to, ka ir jānāk kam lielākam un pārākam. Arī mūsu labā griba un labie darbi var būt ceļa sagatavotāji. Tie ir kā pakāpiens uz augšu – pretī Kristum, kurš ir visa labā avots un piepildījums. Nepietiek arī, ja cilvēks tikai ārēji pilda bauslības prasības. Kristus žēlastība, viņa nopelns un Svētā Gara speks dara mūs par garīgi atjaunotiem cilvēkiem, par jauniem radījumiem. Viss labais pasaulē ir ceļa sagatavotājs Kristum. Un visa piepildījums ir Jēzū Kristū. Viņam lai ir gods, slava un pateicība mūžīgi.

Mācītājs Arvīds Bobinskis

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2023 NīcasBaznīca.lv