Aktualitātes, Sprediķi

Gavēņa laika svētruna

Efez. 1:1-14

Nopietnais Gavēņa laiks aicina mūs ar ticības acīm pastiprināti lūkoties uz mūsu dārgā Pestītāja Jēzus Kristus svēto krustu. Visa Jēzus zemes dzīve sākot ar Viņa ieņemšanu no Svētā Gara un piedzimšanu Betlēmē jau norisinājās krusta ēnā. Kad Jēzus teica, ka Viņu šaustīs un sitīs krustā ,Pēteris teica: “Dievs,pasargi,lai Tev tā nenotiek!” Pēteris un citi mācekļi vēl nebija sapratuši,ka Jēzum ir jācieš un jāmirst par pasaules grēkiem, un ka tas ir vienīgais ceļš, kā var piepildīties kritušās cilvēces pestīšana. Svētais Gars caur mums doto Dieva Vārdu vēlas to panākt, lai katram no mums personīgi un pilnīgi skaidri atklājas ceļš uz lielo garīgo ieguvumu, ko mums dod Jēzus Kristus ciešanas un krusta nāve. Jēzus Kristus nāca pasaulē, lai kā Dieva Jērs pienestu pats Sevi par upuri. Kurus Viņš ir apzīmējis Savām asinīm,pie tiem maitātājs neko nevar padarīt. Mēs esam Kristus asinīs pestīti. Ja stāvam uz šī stiprā pamata,tad mūsu ticībai, Bībeles lasīšanai,lūgšanām un kalpošanai draudzē tiešām ir paliekoša nozīme un vērtība Dieva un mūžības priekšā. Neviens nopietns ticīgais neļauj grēkam ienākt viņa dzīvē pa parādes durvīm. Taču grēks tik un tā cenšas iespraukties un atrod cilvēkā sev sabiedrotos- cilvēka kārības un miesas prātu. Mēs neesam svēti skatienā uz sevi un savu miesīgo sirdsprātu, bet mēs esam svēti skatienā uz Jēzus asinīm. Pestīšana un grēku piedošana – šie brīnišķīgie garīgie dārgumi pieder ikvienam, kurš tic Kristum. Turēsim tos svētus te uz zemes,lai mēs ikviens reiz sasniegtu pestīšanas pilnību debesu godībā.

 

Mācītājs A.Bobinskis

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2023 NīcasBaznīca.lv