Sprediķi

Ziemassvētku svētruna

Lk.ev. 2:1-14

Šodien atkal no jauna pār visu pasauli un cilvēci un arī mūsu Latvijas zemi un tautu skan senā, bet mūžam jaunā un vienmēr aktuālā Ziemassvētku vēsts: “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien Pestītājs dzimis.” Tie ir svētki, kad Dieva mīlestība no debesu godības ir nokāpusi uz zemi, lai mūs, zemes bērnus, celtu pretī Dievišķai godībai. Tas, ko Dievs visai cilvēcai dāvina Ziemassvētkos, ir kaut kas ļoti pārsteidzošs, brīnumains, neaptverams,neiedomājams un  brīnišķīgs. Arī mūsu dzīvē tā reizēm ir, ka reizēm pašas lielākās un nozīmīgākās lietas nāk kā Dieva dāvana, bieži vien neplānotas un negaidītas. Vārds Pestītājs ietver sevī visu debesu prieku un godību. Ticībā pieņemot Jēzu Kristu kā savu Glābēju , uzticot Viņam savu dzīvi, tev ir iespēja piedzīvot, ka tas, kas tavā sirdī, dvēselē un dzīvē ir ievainots un salauzts, var kļūt atkal dziedināts un uzcelts. Labā vēsts par Pestītāja dzimšanu ir Dieva vislielākā dāvana visiem, visai cilvēcei, visiem bez izņēmuma. Tā ir dāvana, ko saņem ikviens, kurš ir gatavs ticēt Kristum kā savam Glābējam, sekot Viņam kā savam Labajam Ganam un paklausīt Viņam kā savam Kungam. Tagad sēdēdams Debesu Tronī pie Dieva Tēva labās rokas, Kristus mums ir vienlaicīgi reāli un patiesi klātesošs. Jēzus Kristus kā Dievišķais Bērns ir dzimis reiz Betlēmē. Bet Viņš dzimst arvien no jauna. Viņš dzimst cilvēku sirdīs visur tur, kur cilvēki no sirds meklē grēku piedošanu, pestīšanu un dvēseles mieru. Tad var pārsteidzoši sākties jauna gaita, jauns ceļš un jauna dzīve. Gaišus, priecīgus un svētīgus Kristus dzimšanas svētkus!

 

Mācītājs Arvīds Bobinskis

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2023 NīcasBaznīca.lv