Jaungada svētruna

4. Mozus 6:22-27 Ar Dieva palīgu mēs šodien iesākam Jauno 2017-to Kunga žēlastības un pestīšanas gadu. Gada sākums ir īstais …

01/01/2017

Adventa laika svētruna

Jesajas 54:1-10 No vienas puses šis ir nopietnu garīgu pārdomu, pastiprinātu lūgšanu un grēku nožēlas laiks. Uz to norāda šajā …

28/11/2016

Svētruna valsts svētkos

Pēt. 4:10,11 Svētki, ko šodien svinam, mūs vispirms mudina pateikties lielajam Dievam, kura rokās ir visas lietas, un kurš pēc …

17/11/2016

Reformācijas dienas svētruna

  Ebrejiem 11:1-16 Svēto Rakstu tekstam, ko šodien pārdomājam, ir ļoti svarīgs atgādinājums – bez ticības nevar Dievam patikt. Mēs, …

30/10/2016

Eņģeļu dienas svētruna

Jāņa atkl.gr. 12:7-12 29. septembris ir Erceņģeļa Mihaēla un visu Svēto Eņģeļu diena. Eņģeļu pasaule ir reāla, jā, mēs varam …

22/09/2016

Meinarda dienas svētruna

Efeziešiem 1:15-23 Šodien pieminam un svinam Latvijas apustuļa – bīskapa Meinarda dienu. Viņš bija pirmais, kurš kristīgo vēsti ienesa Latvijā. …

14/08/2016

Kapusvētku sprediķis

Ījaba 19:23-27 Kapu svētkos mēs tiekam aicināti domāt un runāt par tādiem jēdzieniem kā nāve, iznīcība, nemirstība un mūžība. Kapu …

16/07/2016

1 2 3 4 5

Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv