Aktualitātes, Sprediķi | Publicēts:

Meinarda dienas svētruna

Efeziešiem 1:15-23

Šodien pieminam un svinam Latvijas apustuļa – bīskapa Meinarda dienu. Viņš bija pirmais, kurš kristīgo vēsti ienesa Latvijā. Apustuliskais vārds, ko šodien pārdomājam, dod liecību par Kungu Jēzu Kristu un par Baznīcu jeb draudzi. Jēzus Kristus persona, Viņa svētais evaņģēlijs, Viņa Golgātas upuris un godības pilnā augšāmcelšanās – tas ir stiprais pamats, uz kura stāv kristīgā draudze. Nav tādas jomas, līdz kurai Jēzus valdīšana nesniegtos. Būdami vienoti ar Jēzu Kristu, būdami Viņa Baznīcas locekļi, varam droši ticēt un zināt, ka Jēzus vara ir stiprāka par visu to, kas mums varētu kaitēt un varētu mūs pazudināt. Jā, mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur valda grēks, netaisnība, ciešanas, slimības un nāve. Taču tas viss nedrīkst mūs mulsināt un izsist no garīga līdzsvara, jo visām šīm lietām ir vara tikai uz laiku, tikai līdz Kristus otrās atnākšanas dienai. Nāks laiks, kad visi ceļi locīsies Kristus priekšā un visas mēles apliecinās Viņu par Kungu. Protams, ar to ir stipri par maz, ja mēs tikai formāli sakām, ka Jēzus ir mūsu Kungs, jo Viņš pats reiz ir teicis: “Ko jūs Man sakāt: Kungs, Kungs, bet nedarat, ko Es jums saku.” Nākošais apgalvojums, ko apustulis izsaka, ir tāds, ka Dievs Savu Dēlu Jēzu Kristu pāri visam ir iecēlis par galvu draudzei. Draudze ir savienota ar Jēzu kā pārējā miesa ar galvu. Baznīca ir Kristus miesa, kurai ir viena dzīve ar Kristu. Ir daudz un dažādi amati , dažādas funkcijas un kalpošanas , ko Tas Kungs Savai draudzei ir uzticējis. Draudzes galva ir Kristus. Galva domā, spriež, redz, pieņem lēmumus, bet šie lēmumi tiek izpildīti, darbojoties visam ķermenim. Viņš katru no mums vēlas redzēt kā Savu darba biedru un līdzstrādnieku šajā pasaulē. Jo vairāk tuvosimies draudzei, jo vairāk Kristus tuvosies mums. Šajā Vārdā: “Pilnība, kas visu visur piepilda” ir izteikts arī draudzes uzdevums – tai ir jāpiepilda ko citu ar savu pilnību. Tāpēc lai Dievs dod, ka Kristus pilnība mūsos pieaug te virs zemes, lai reiz mums ir daļa pie Viņa mūžīgās pilnības debesīs.

Mācītājs A.Bobinskis

Birkas:

Dalies:
facebook twitter draugiem.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

1 × viens =