Aktualitātes, Sprediķi

Reformācijas dienas svētruna

Lūkas ev. 24:25-35

Reformācijas kustība akcentēja Svēto Rakstu – Bībeles autoritāti un tās lielo nozīmi visas Kristīgās Baznīcas un katra kristieša dzīvē. Visā pilnībā Bībele ir iztulkota 475 valodās. Katru gadu pasulē tiek izplatīti apmēram 100,000 Bībeles eksemplāru. Mēs drīkstam turēt savās rokās pilnu Bībeli. Bībele ir grāmata, par kuru visvairāk tiek un ir ticis diskutēts. Tā atklāj pilnu patiesību gan par Dievu, gan par cilvēku. Ja lasām Dieva Vārdu ar atvērtu, ticīgu un degošu sirdi, tad šis vārds mūs pārveido un pārvērš. Dieva Vārds ir spēks , kas grēcinieku var pārvērst par svēto, elles kandidātu par debesu valstības mantiniekiu, izmisušu cilvēku par Dievā noenkurojušos cilvēku. Dieva Vārds ir spēcīgs garīgas šķīstīšanas līdzeklis. Vai mēs to lietojam? Vai dodam pienācīgo vietu Dieva Vārdam savā ģimenē , tāpat arī draugu pulkā? Bieži notiek tā, ka tad, kad esam kopā ar draugiem un paziņām, tur skan ļoti daudz un dažādi vārdi, tai skaitā arī citus cilvēkus aprunājoši un tiesājoši vārdi, bet Dieva Vārds tur neskan.

Katram patiesam kristietim ir skaidrs, ka Dieva Vārds un Svētie Sakramenti mums ir doti nevis noputēšanai plauktā, bet biežai, ticības un godbijības pilnai lietošanai. Bībeles lasīšanas galvenā nozīme ir tā, ka tā kalpo mūsu tuvināšanai Dievam un Dieva tuvināšanai mums. Ļoti daudzi tavi garīgie jautājumi jau Svētajos Rakstos ir atbildēti. Ja tava sirds un tavs prāts ir viscaur piepildīts ar visādiem pasaules niekiem un tukšībām, tad nebrīnies par to, ka lasot Bībeli, tu tur gandrīz neko nesaproti. Jo vairāk esam pie Dieva Vārda, jo arvien vairāk mums gribas arī turpmāk pie tā būt. Mīlēsim Dieva Vārdu, ļausim šim vārdam degt mūsu sirdīs un būsim šī vārda absolūtai patiesībai paklausīgi, āmen.

Mācītājs A.Bobinskis

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2023 NīcasBaznīca.lv