Sprediķi

Kapusvētku svētruna

Lūkas ev. 16:19-31

Šīsdienas evaņģēlijs dod liecību par diviem cilvēkiem – bagāto vīru un nabaga Lācaru. Katrs no viņiem abiem nesa savās rokās savu mūžības likteni. Arī mēs nesam atbildību Dieva priekšā par savu mūžību. Evaņģēlija teksts, ko uzklausījām, ir spilgtu pretstatu teksts, kam varam likt virsrakstu: “Dzīves un Mūžības dubultseja”. Mēs redzam divus cilvēkus, kuriem dzīve bija parādījusi katram pilnīgi atšķirīgu seju. Tur ir bagāts vīrs, kurš nepazina tukšu kabatu un tukšu pieliekamo. Tomēr zīmīgi ir tas, ka evaņģēlijs pat nepiemin šī cilvēka vārdu. Tas parāda, ka Dieva skatījumā viņa dzīve bija galīgi tukša, nevērtīga un bezjēdzīga. Turpat tuvumā bija cilvēks, kuram dzīve bija rādījusi pavisam citu vaigu. Un tomēr par Lācaru ir teikts, ka viņš bija arī priecīgs, neskatoties uz savu dziļo trūkumu un ciešanām. Skaidri redzam dzīves dubultsejas problēmu un te atkal paceļas mūžsenais jautājums par cilvēku ciešanām. Nav neviena cilvēka spēkos panākt to, lai dzīve itin visiem rādītu tikai gaišu un smaidošu vaigu. Bībele parāda, ka ciešanām cilvēka dzīvē var būt ļoti dažādi iemesli. Ir gadījumi, kad cilvēks cieš savu grēku dēļ. Taču ne vienmēr tas tā ir. Citreiz ciešanu iemesls ir citu cilvēku nepareiza un netaisnīga rīcība. Citreiz ciešanas ir Dieva pieļautais pārbaudījums, kuru izturot, cilvēks garīgi norūdās un kļūst stiprāks. Šīsdienas evaņģēlijs tālāk rāda, ka ne tikai dzīvei, bet arī mūžībai ir dubultseja, tomēr pavisam citādā veidā, nekā tas ir virs zemes. Tur cilvēks pļauj to ,ko ir sējis. Ja cilvēks savā dzīvē ir ignorējis Dievu un ignorējis līdzcilvēkus, tad viņš pats sevi noliek zem Dieva notiesājošā sprieduma. Labi, ka domās un atmiņās varam būt vienoti ar tiem saviem mīļajiem, kuri jau ir mūžības pusē. Viņus pieminot domāsim arī par savu mūžību, kas stāv priekšā ikvienam no mums. Jēzus Kristus, Dieva Dēls mums rāda ceļu, kā varam izbēgt mūžības tumšajai sejai un piedzīvot, ka mums ir pievērsts tās gaišais vaigs. Gādā par to, ka tu dzīvo ciešā sadraudzībā ar Dievu. Tad Dieva žēlastība un Viņa Svētie Eņģeļi tevi pavadīs visā dzīvē un reiz arī mūžības ceļā.

Mācītājs A.Bobinskis

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2023 NīcasBaznīca.lv