Sprediķi

Gavēņa laika svētruna

Lūkas ev. 11:14-28

Dieva Dēls Kungs Jēzus Kristus ir nācis pasaulē, lai apliecinātu patiesību, lai uzceltu Dieva valstību, kas nav no šīs pasaules, un lai izārdītu sātana darbus. Tumsības kungs cenšas atņemt cilvēkiem Dieva dotās brīnišķīgās dāvanas un spējas, mēģina garīgi un fiziski izkropļot gan cilvēku, gan pārējo Dieva radību. Cilvēks nav radīts, lai viņā mājotu velns un grēks. Gan saskaņā ar Dieva noteikto radīšanas kārtību, gan ar Viņa pestīšanas plānu ir tā, ka cilvēkam jābūt dzīvam templim, kurā mājos Svētais Gars. Tāpēc Kungs Jēzus piesaka Savas tiesības uz šo cilvēku un padara pie viņa Savu dziedināšanas un atbrīvošanas darbu. Kad Dieva Dēls dara Savus darbus, atbrīvo cilvēkus no grēka un velna varas, daži cilvēki sāk Pestītājam ticēt, daži šaubās un gaida jaunus brīnumus, citi sāk bļaustīties, ka tas viss ir no velna. Tā tas notiek visos laikos. Citās vietās Lūkas evaņģēlijā varam izlasīt, ka dēmoni labi zina, ka Kristus ir Dieva Svētais un visaugstākā Dieva Dēls. Jēzus aicina savus apsūdzētājus nopietni pārdomāt pašiem savu attieksmi pret sātana valstību un Dieva valstību. Tiem, kuri dzird Jēzus vārdus un redz Viņa darbus, ir divas alternatīvas – nostāties par vai pret Jēzu. Tālākie evaņģēlija panti apliecina, ka tik ilgi, kamēr katrs konkrētais cilvēks dzīvo šajā pasaulē, tik arī turpinās garīgā cīņa par viņa dvēseli.

Dieva Dēls jau ir pierādījis Savu pārspēku pār sātanu, kad ar Dieva Vārdu pārspēja visus kārdinājumus tuksnesī. Velna galvenais nolūks bija panākt, lai Jēzus neiet Golgātas ceļu. Bet Jēzus piepildīja Savu misiju un guva uzvaru pār velnu nevis izvairoties no ciešanām, bet tieši otrādi – ejot ciešanu un nāves ceļu, upurējot Sevi pie Golgātas krusta par visas pasaules grēkiem. Dieva Dēls saka ļoti nopietnus vārdus: “Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani; un kas ar Mani nesakrāj, tas izkaisa.” Te ir runa par to, ka Jēzus prasa pilnīgu un konsekventu nošķiršanos par Viņu. Bēdas tam namam, kas ir palicis tukšs, un ko Kristus vairs nesargā, jo tad ļaunie gari var atgriezties lielākā skaitā, darboties ar vēl lielāku ļaunumu un spēku, un situācija var kļūt vēl sliktāka nekā iepriekš. Ja tiek tikai padzīts ļaunais, bet viņa vietu neieņem Kristus, tad ļaunais mēģina nākt atpakaļ, lai atkal iegūtu varu pār cilvēka dzīvi. Ar tā Kunga vārdu tiek izdzīti dēmoni un ar Vārda radīto ticību sirdī iemājo Kristus. Vienīgi Viņam lai gods!

Mācītājs A. Bobinskis

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv