Sprediķi

Vasarsvētku svētruna

Jāņa ev. 7:37-39

Mēs svinam gaišos un priecīgos Vasarsvētkus, kad atceramies Svētā Gara atnākšanu. Arī toreiz Dieva namā un visā ticīgajā tautā valdīja svētku noskaņojums. Kas ir Svētais Gars? Tāpat kā Tēvam un Dēlam, tā arī Svētajam Garam piemīt visas dievišķās īpašības un kvalitātes vispārākajā pakāpē. Svētais Gars ir ticīgo Iepriecinātājs un Aizstāvis. Kāds visam tam, kas notiek dievnamā un dievkalpojumā , ir galvenais mērķis un uzdevums? Atbilde skan – vest mūs pie Jēzus, pie dzīvas ticības uz Viņu, pie patiesas sadraudzības ar Jēzu un pie pieaugšanas Viņā. Ikviens, kuram slāpst pēc grēku piedošanas un dvēseles miera, pēc Dieva tuvuma un svētas mīlestības, ir aicināts steigties ticībā pie Jēzus un dzert no Viņa dotā pestīšanas un dzīvības avota. Jēzus rāda konkrētu ceļu, kā var tikt pie šī brīnišķā avota, un Viņš runā par soļiem šajā ceļā: 1) “Kam slāpst, tas lai nāk pie Manis”. Tik vienkāršs ir ceļš dvēseles sāpju remdēšanai. Tas ir skaidrais Vasarsvētku ceļš, kas garantē visām slāpstošām sirdīm patiesu piepildījumu. 2) Jēzus saka: “Tas lai dzer!” Ir tādi cilvēki, kuriem patīk daudz spriedelēt par garīgām lietām, bet nopietni ticēt viņi nemaz nevēlas. Ja tu patiešām esi izslāpis, tad neskandini visu laiku: “es esmu izslāpis, es esmu izslāpis”, bet paņem savu krūzi, piesmel to pilnu un padzeries! Tieši tā ir jārīkojas gan tad, kad ir fiziskas, gan tad, kad ir garīgas slāpes. Paldies Dievam, mēs dzīvojam apstākļos, kad katra cilvēka garīgās slāpes bez grūtībām var tikt remdētas. 3) Jēzus saka: “Kas Man tic, kā Rakstos sacīts”.Īsti ticēt un sekot Viņam mēs varam tikai ar atvērtu Bībeli rokās. 4) Pestītājs saka: “No viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes.” Šis ir pirmais Jēzus vārds par Svēto Garu apsolījuma veidā. Vai Svētais Gars ir varējis mūs ikvienu, mūsu draudzi un mūsu ģimenes piepildīt? Viņš ņem no dievišķās skaidrības un ved mūs uz skaidrību. Nāci, Svētais Gars, un ar Savu spēku, dāvanām un svētībām piepildi mūs, un visu Kristīgo Baznīcu!

Mācītājs A.Bobinskis

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2023 NīcasBaznīca.lv