Gothards Greviuss

Greviuss (Graviuss) Gothards

(1582.-?)

Mācītājs Nīcā un Bārtā

1613.-?

Greviuss (Graviuss) Gothards, Liepājas vācu un latviešu draudzes mācītāja dēls, dzimis 1582.gadā.

No 1613. gada Nīcas un Bārtas mācītājs. 1582. gada vizitācijā atzīmēts, ka viņa draudzē daudzi piedalījušies pie dievgalda, mācējuši katehismu un baznīcas dziesmas. Par palīgu pieņēmis savu znotu Johanu Langiusu.

1638.gada vizitācijas protokolā minēts, ka Langius saņēmis no baznīcas naudas 6 gulžus (naudas vienība). Domājams, ka Grevius kalpojis Bārtā, Langius – Nīcā. Precīzu ziņu līdz kuram laikam kalpojis nav, bet 1668. gadā dzīvojis Nīcā, bijis nespēcīgs.

Grevius Gothards bijis precējies ar Berlīnes ārsta meitu Kati Morlīnu, pēc tam ar superintendanta, maģistra meitu Annu Margaritu Harderi, kura, būdama atraitne, 1676. gadā precējusies ar Piltenes mācītāju Arnoldi.

Ziņas apkopojusi novadpētniece Lilija Vīksna

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv