Kristians Vilhelms Braže

Braže (Brasche) Kristians Vilhelms

(1761.-1826.)

 

Mācītājs Nīcā un Bārtā no

(1803.-1826.)

Braže Kristians Vilhelms dzimis 1761. gada 5. aprīlī Kuldīgā, kur viņa no Lībekas ienākušai tēvs bija rātes loceklis. Apmeklējis vietējo pilsētas skolu, no 13 gadu vecuma apmeklējis Cellegium Friedericianum Kēninsbergā. No 1778. gada turpat Kēninsbergā studēja teoloģiju.

  1. gadā tika vocēts par mācītāju Edzē, Īvandes pagastā, 26. jūlijā ordinēts. Neilgu laiku kalpoja Ventspils baznīcā.

1803.gadā Braže aizgāja uz Nīcu un Bārtu, vocēts 1803.gada 26. augustā. 1804.gadā 4. maijā Grobiņas prāvests Johans Magnuss Launics viņu introducēja.

No 1819.-1824. gadam mācītāja Bražes adjutants bija Kr.Fr Lindemans, no 1825. jūnija -viņa dēls Gustavs Zigismunds.

1826.gadā precējies ar Annu Margareti Keitu (Keith) kura bija Boju ķīlas īpašnieka Georga Fr. Keiti meita, mirusi 1850.gadā.

Mācītājs Kristians Vilhelms Braže miris 1850.gada 11.oktobrī

 

(Th. Kallmeyer. Die evandelischen….1910.)

Ziņas apkopojusi novadpētniece Lilija Vīksna

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv