Pieminot Mirdzu Stalti

Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Ps.121,8.   Izsakām līdzjūtību tuviniekiem ilggadējo draudzes locekli Mirdzu …

11/01/2018