Interesanti, Vēsture

Baznīcas dzīves vēsturiskās ainiņas 1942.,1943.g.

Tuvināšanās vakars-Rīgas draudžu sieviešu komiteju apvienība rīko tuvināšanās vakaru otrdien, 2.martā plkst. 17.00, Pāvila draudzes namā 🙂

Baznīcas virsvalde vēlreiz dara zināmu, ka tā sūdzībām un iesniegumiem bez paraksta nedod nekādu virzienu.

Līvānu draudze ziedojusi latviešu leģionam RM 261 un savākusi no draudzes locekļiem 232 kg krāsainā metāla.

Nīcas draudzes mācītājmājā un saimniecības ēkās ierīkota elektriskā apgaismošana. Draudze šo jaunievedumu segusi no saviem līdzekļiem.

Baznīcu un konfesiju departaments paziņo, ka turpmāk baznīcas vīna izsniegšana provinces draudzēm no departamenta noliktavas tiks ierobežota. Draudzes vīnu varēs saņemt tuvākā apkaimē vai satiksmes ziņā viegli sasniedzamās provinces vīnrūpniecībās.

Bauskas draudzes baznīcas priekšnieks K. Skaldera tēvs apdāvinājis kādas Rīgas lazaretes 160 ievainotos karavīrus ar pirmo ķiršu lasījumu no sava dārza – 32 kg.

Ievērojot to, ka viens mācītājs spēj garīgi apkalpot ne vairāk kā 1000 ģimenes, t. i. apmēram 3000-4000 dvēseles, lielajās Rīgas draudzēs ir jādarbojas vairāk mācītājiem.

Baznīcas virsvalde atsvabinājusi mācītāju E. Jundzi no Valkas Jāņa baznīcas latviešu draudzes mācītāja amata, skaitot ar š. g. 7.jūliju.

“Baznīcas Ziņas” ir oficiāls izdevums un tādēļ saistošs un nepieciešams ikvienam draudzes darbiniekam. Redakcijā ir ziņas, ka visi draudžu darbinieki savu laikrakstu vēl nelasa. Tas katrā ziņā jāpanāk un jānokārto, neatkarīgi no viņu nākšanas vai nespējas nākt baznīcā.

Izpildīdams archibīskapa tēva rīkojumu, aizrādu, ka nav pieņemts mācītāju introdukciju un citu garīgu darbinieku ievešanu amatā izsludināt ar afišu palīdzību, kā to mēdz darīt, reklamējot laicīgus izrīkojumus. Aizrādījums dots, lai novērstu līdzīgus atkārtojumus.

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv