Sprediķi

Debesbraukšanas dienas svētruna

Jāņa atkl.gr. 11:15-18

Šodien mēs svinam mūsu Kunga un Pestītāja goda dienu, Viņa Debesbraukšanas dienu. Bet tagad, kad Kristus ir iegājis Savā godībā, Viņa klātbūtne pie cilvēkiem tomēr nav mitējusies. Miljoniem ļaužu visā pasaulē var apliecināt, ka Jēzus pie viņiem ir darījis lielas lietas. Debesbraukšanas dienas arī uzrāda atšķirību starp Jēzus mācekļiem un pasauli. Debesbraukšanas dienas notikums pulcēja ap sevi tikai mācekļus. Vēstures gaitā valdnieki ir nākuši un gājuši, bet Jēzum pieder mūžīgās godības tronis. Tāpēc ne jau pasaule ir tā, un ne jau šīs pasaules varenie ir tie, kas Jēzu slavē Viņa goda dienā, bet mum kā draudzei un mācekļiem ir savu Kungu jāslavē.

Tālāk Dieva Vārdā ir teikts: “Un stipras balsis atskanēja debesīs. Kam šīs balsis pieder? Tā ir Dieva draudze, kas tur gavilē. Tie ir tie, kas šeit virs zemes ir cīnījušies labo ticības cīņu. Un lūk, šie ļaudis, kuri ar muti un sirdi slavēja Dievu virs zemes, drīkst Viņu slavēt arī debesīs. Kāds dziļi ticīgs cilvēks reiz piedzīvoja šādu atklāsmi: sapnī tas redz, ka ir nokļuvis debesīs un tur neskaitāmi ļaudis baltās drēbēs slavē Dievu. Šis cilvēks jautājis, kas ir šie ļaudis, kas slavē Dievu? Vai luterāņi vai katoļi, vai pareizticīgie vai baptisti? Atbilde bija: “Nē, šādus vārdus un nosaukumus te nepazīst” Bet kas tad viņi ir? Atbilde skanēja: “Tie ir Kristus asinīs mazgātie.”Mūžības priekšā nav nozīmes, kurā draudzē un konfesijā tu sastāvi, bet gan tam, vai tu esi mazgāts Kristus dārgājās un svētajās asinīs. Šī godība ir sagatavota arī katram no mums, bet vai to sasniegsim , tas ir atkarīgs no tā, kas un kādi mēs būsim šeit virs zemes. Reiz būs diena, kad Jēzus nāks pie katra cilvēka, arī pie tevis un manis vai nu kā atalgotājs vai kā tiesnesis. Vai Viņš tad tevi un mani varēs piepulcināt pie lielās Debesu draudzes, kura slavē Dievu visā nebeidzamajā mūžībā?

Mācītājs Arvīds Bobinskis

Benvenuto_Tisi_da_Garofalo_-_Ascension_of_Christ_-_WGA08474

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv