Sveicam martā!

Laba lieta ir Tam Kungam pateikties un dziedāt Tavam Vārdam, …

01/03/2018

Sveicam janvārī!

Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību …

02/01/2018

Sveicam decembrī!

…tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.  Zemojieties Tā Kunga priekšā, tad …

01/12/2017

Sveicam novembrī!

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, …

01/11/2017

Sveicam oktobrī!

Tava žēlastība lai mani iepriecina, kā Tu esi solījis Savam …

01/10/2017

Sveicam septembrī!

Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem …

02/09/2017