Testi par Bībeles tēmām

Pārbaudi savas zināšanas – tests “Dažādi noziegumi Bībelē”

Results

Tavas zināšanas ir ļoti labas!

Nākošreiz jau būs labāk!

#1. Pirmā slepkavība Bībelē notika ģimenes ietvaros, kur konkurēja:

#2. Ar kādu jomu bija saistīti mācekļa Jūdas Iskariota pārkāpumi?

#3. Kādu māsai Dīnai nodarītu pārestību atrieba viņas brāļi?

#4. Bērnu slepkavošanu masveidā veica ķēniņš ....

#5. Ar ko nodarbojās Sauls pirms kļuva par kristieti?

#6. Sazvērestību par jūdu iznīcināšanu novērsa ..

#7. Daniēls tika apsūdzēts par ...

#8. Kādu sodu par saviem noziegumiem saņems netikle, kas minēta Jāņa atklāsmes grāmatā?

#9. Ko Mozus bija izdarījis ar ēģiptieti, ka bija spiests bēgt?

#10. Kādēļ apustuļi Pāvils un Sila tika iemesti cietumā?

Pabeigt

Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv