Aktualitātes, Interesanti

Pārbaudi savas zināšanas – tests “Gavēnis Bībelē”

Results

#1. Cik dienas Jēzus gavēja tuksnesī?

#2. Kurš ķēniņš Vecajā Derībā gavēja sakarā ar cerēto bērna izdzīvošanu?

#3. Ko Mateja evaņģēlijs vēsta par gavēņa ārēju izrādīšanu?

#4. Cik ilgi gavēja vīri pēc Saula līķa apglabāšanas?

#5. Kura sieviete Bībelē ar gavēšanu izlūdzās savas tautas saglabāšanu?

#6. Kas Marka evaņģēlijā bez gavēņa minēts kā ļauno garu izdzīšanas līdzeklis?

#7. Kāda liturģiskā krāsa tradicionāli tiek lietota gavēņa laikā?

#8. Vai Bībelē gavēņa kontekstā minēti konkrēti produkti,no kuriem būtu jāatsakās?

#9. Pirms kāda notikuma Mozus gavēja 40 dienas?

#10. Ar kuru Bībeles notikumu tradicionāli kristīgajā Baznīcā tiek saistīts gavēnis

Pabeigt

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv