Testi par Bībeles tēmām

Pārbaudi savas zināšanas – tests “Nīcas baznīcas vēsture”!

Results

Tev ir ļoti labas zināšanas, malacis 🙂

Nākošreiz esi centīgāks 🙂

#1. Ar kuru gadsimtu datējamas pirmās ziņas par baznīcu Nīcā?

#2. No kā 18. gadsimta sākumā praktiski visa draudze izmira?

#3. Ja kāds baznīcēns dievkalpojumā iesnaudās, to pamodināja ...

#4. Kurš Latvijas prezidents dāvināja līdzekļus Nīcas baznīcas zvana iegādei?

#5. Kā sauc J. K. Bēra altārgleznu, kas atrodas baznīcā?

#6. Kādi vārdi rakstīti uz baznīcas altāra?

#7. Pie baznīcas agrāk bijusi kapliča, kur apbedīti ...

#8. Baznīcas pagalmā uzstādīta stēla Latvijas atbrīvošanas cīnītājiem, ko pieminam ...

#9. Padomju laikā baznīca tika izmantota kā ...

#10. Kurš no šiem nav bijis mācītājs Nīcā?

Pabeigt

Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv