Aktualitātes

15 jautājumi par pēdējo laiku zīmēm Bībelē

1.Vai saules aptumsums kā dabas parādība ir saistāms ar pēdējiem laikiem?

Bībelē vairākās vietās saistībā ar pēdējiem laikiem minētas fenomenālas dabas parādības debesīs – zvaigžņu krišana, debesu “saritināšanās” u.c. Lūkas ev. 21:25 norādīts, ka debesu spīdekļi pēdējos laikos vēstīs par tuvojošos galu, tāpēc ir saprotams, ka neparastas dabas parādības pie debesīm var tikt skaidrotas ar pēdējiem laikiem. Raugoties no dabas vērotāju skatupunkta, saules aptumsums ir samērā parasta dabas parādība, kas notiek ar zināmu regularitāti. No Rakstos minētā pravietojuma brīža līdz mūsdienām ir notikuši neskaitāmi saules un mēness aptumsumi un līdz šim neviens nav sasaistīts ar kādām beigu laiku norisēm. Tikai saules aptumsums pats par sevi nebūs pēdējo laiku zīme, jo bez minētā ir jābūt vienlaicīgi vēl citiem notikumiem un Bībele vēsta, ka tas būs lielākais bēdu laiks cilvēces vēsturē.

2. Vai pirms beigu laiku iesākuma ir gaidāma vispasaules mēroga garīgā atmoda?

Apustuļa Pāvila vēstulēs vairākkārt uzsvērts, ka pēdējos laikos cilvēci kopumā raksturo izteikta atkrišana no Dieva, visa veida ļaunuma triumfs un dažādu maldu mācību izplatība. Atskatoties vēsturē, par plaša mēroga garīgo atmodu būtu uzskatāms laiks pēc Kristus uzņemšanas debesīs, kad pirmā draudze evaņģēliju dedzīgi izplatīja dažādās tautās un valodās par spīti tam, ka tika vajāta. Domājot par beigu laikiem, šeit var vilkt zināmas paralēles, jo arī mūsdienās nesagrozīta evaņģēlija sludināšana daudzviet kristiešiem pasaulē var beigties ar cietumsodu, dažādām represijām vai pat nāvi.

3. Kāda loma pēdējo laiku notikumos ir Izraēlai?

Praktiski jebkuru militāru vai politisku konfliktu, kas notiek Izraēlā, kristīgā pasaule uztver ar bažām un aizdomām par pēdējiem laikiem. Pārāk koncentrējoties uz notikumiem Izraēlā, varam palaist garām citus , ne mazāk svarīgus notikumus. Kopš Izraēla pastāv, tā vienmēr bijusi dažādu militāru konfliktu krustugunīs, bet visi mēģinājumi Izraēlu iznīcināt un pakļaut vienmēr cietuši neveiksmi. Vajātāji ir nākuši un gājuši, bet pats Izraēlas vajāšanas fakts būs aktuāls līdz pat Kristus otrajai atnākšanai. Neskaitot militārās sadursmes, Bībele vēsta arī par citiem notikumiem Izraēlā saistībā ar pēdējiem laikiem: izraēliešu masveida atgriešanās savā dzimtajā zemē (Ec.34:11-13, Jes. 43:6), Jeruzālemē tiks atjaunots templis (Dan.9:27, Atkl.11:1, Izraēla beigu laikā atzīs Kristu kā Mesiju (Cah.12:10). Vairāki Bībeles pētnieki ir vienisprātis, ka Arābu-Izraēlas sešu dienu karš 1967.g. iezīmē beigu laiku sākumu, tomēr vissvarīgāk ir palikt uzticīgiem Kristus brīdinājumam, lai netiekam pievilti, jo kari un karu daudzināšana notiks, bet tas vēl nav gals. (Mat.24:4-6).

4. Vai ticīgo spēkos ir aizkavēt vai paātrināt beigu laiku iesākumu?

Nē, nav. Dievs jau ir nolicis laiku un stundu beigu laiku sākumam un cilvēka spēkos nav to izmainīt ar savu rīcību. Pastāv divi galvenie viedokļu virzieni šajā jautājumā – daļa kristiešu uzskata, ka Kristus neatgriezīsies, kamēr virs zemes nebūs iestājies miers un kristietība valdīs pasaulē, savukārt otri izvairās no dažādu jaunu tehnoloģiju izmantošanas, kas var tuvināt antikrista ēras sākumu un būt kā ienaidnieka atbalstīšana. Mūsu izvēles lietot vai nelietot dažādus tehnoloģiskos jauninājumus nevar paātrināt antikrista parādīšanos, jo tas ir Dieva nolikts laiks. Iepriekš minēto virzienu dēļ radušās arī dažādas kristiešu kustības – aktīvisti, kuri darbojas politikā, izglītībā, kultūrā, tomēr mums jāatzīst, ka kristiešiem pat ar vislabākajiem nodomiem nav iespējams sagatavot pietiekoši labu pasauli priekš Kristus. Tieši otrādi – Kristus ar savu atnākšanu sakārtos to haosu un nemieru, kas būs radīts pēdējos laikos. Gan antikrista kandidātu saraksts ar katru gadu kļūst arvien garāks, gan pasaules gala prognozes joprojām nav piepildījušās. Vērojot straujo tehnoloģiju attīstību un notikumus politikā, beigu laiki tiek saistīti ar kriptovalūtu, Eiropas Savienību, Pasaules Banku, ANO u.c. Mūsu atbilde uz šo būtu – iespējams. Un nākošais jautājums ir par minēto lietu lietošanu ticīgajiem ikdienā, vai tas var paātrināt antikrista laika sākumu? Uz šo jautājumu atbilde ir pārliecinošs nē. Bībele nekur lasītājus nemudina censties novilcināt beigu laiku sākumu. Tas, kurš šo laiku sākumu aiztur ,ir Svētais Gars, kurš vēl dod žēlastības laiku un ļauj sludināt Evaņģēliju.

5. Kā vērtēt beigu laiku zīmi saistībā ar cilvēku vairuma atkrišanu no Dieva un Baznīcas?

Bībele apliecina, ka beigu laikos cilvēce atkritīs no Dieva iedibinātās pasaules kārtības it visās jomās. (2.Tes.2:3) Tiks noliegta patiesība un atkrišana no Dieva jau tā grēkos kritušajā pasaulē ir spēcīgs signāls beigu laikiem. Tāpat savā vēstulē Pāvils norāda, ka paralēli cilvēces atkrišanai ir gaidāma arī antikrista parādīšanās. Pirms tas ir noticis, Kristus otrā atnākšana un Pastarā tiesa nav gaidāma. Līdz šim izskanējušas neskaitāmas spekulācijas par antikrista personību – Napoleons, Romas pāvests, K.Markss, J.Staļins, Muhameds u.c. Vismaz pašlaik tās nav bijušas pareizas. Katram vispasaules līmeņa dumpim jābūt vadītājam un sacelšanos pret Dievu, kristīgo ticību vadīs antikrists.

6. Vai skaidras naudas izņemšana no aprites ir beigu laiku zīme?

Šo jautājumu varētu vērtēt neviennozīmīgi, jo bezskaidras naudas režīms nav obligāts priekšnosacījums beigu laiku sākumam. Bezskaidras naudas režīms bieži tiek saistīts ar Atklāsmes grāmatā norādīto aizliegumu pirkt un pārdot, bez zvēra zīmes un viņa vārda skaitļa. (Atkl. 13:17) Tomēr zināma saistība šim apstāklim ar beigu laikiem pilnīgi noteikti var būt, jo skaidras naudas darījumi var notikt privāti, bet bezskaidras naudas darījumi tiek pilnīgi kontrolēti. Jāņem vērā, ka aizliegums pirkt un pārdot ir pastāvējis arī iepriekš un komunistiskajās valstīs tas darbojas joprojām, arī skaidras naudas aprites apstākļos. Piemēram, Āzijā, uzņēmējs nedrīkstēja nodarboties ar tirgošanos, ja nebija ģildes biedrs. Ģildes biedriem bija jāpiedalās dažādu elku dievību pielūgšanā, pretējā gadījumā ar uzņēmējdarbību nodarboties nedrīkstēja. Arī mūsdienu komunistiskajās valstīs kristieši ekonomiski tiek apspiesti līdzīgām metodēm – ja kristīgi vecāki ir apcietināti, nedrīkst palīdzēt viņu bērniem, ne pašiem. Ziedojumi, pirkšana un pārdošana kristiešiem ir aizliegti. Ar bezskaidras naudas režīmu mūsdienās šādu represīvo sistēmu būtu ieviest ļoti viegli, lai valsts kļūtu totalitāra un pilnīgi kontrolētu savu pilsoņu materiālo stāvokli. Tomēr der atcerēties, ka barteru sistēma ir pastāvējusi vienmēr, dažādu preču un pakalpojumu maiņa varētu pastāvēt līdzās bezskaidras naudas sistēmai, jo no iepriekš minētās Rakstu vietas varētu secināt, ka zvērs spēs kontrolēt darījumus tikai oficiāli pastāvošo likumu robežās. Pārējie darījumi varētu būt apgrūtināti, bet ne neiespējami.

7. Vai plānotā Jeruzālemes jaunā tempļa celtniecība saistāma ar beigu laikiem?

Viennozīmīgi jā. Bībele skaidri apliecina, ka daļa no beigu laiku notikumiem būs saistīta ar Jeruzālemes templi. (Dan. 9:27, Mat.ev. 24:15) Otrā vēstulē tesaloniķiešiem ir antikrista darbības apraksts: “lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā: jo papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu.” Šajā brīdī Jerzuzālemes templim būs jābūt gatavam. Interneta vietnē https://thirdtemple.org/en/ ir iespējams sekot līdzi celtniecības procesa iecerēm un attīstībai. Pašlaik ir sagatavots plānotais tempļa makets un projekta virzītāji šo nodēvējuši par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem visai cilvēcei. Ja ņemam vērā, ka šis projekts ir vistiešākajā veidā saistīts ar beigu laikiem, tad varam sekot līdzi notikumu attīstības gaitai.

8. Vai Bībelē tiek minēts trešais pasaules karš kā beigu laiku zīme?

Ir ļoti ticams, ka vispasaules mēroga karš būs daļa no pēdējo laiku notikumiem. Mateja ev. 24. nodaļā rakstīts, ka pirms Kristus atgriešanās būs tautu kari savā starpā. Lai gan šis apraksts var likties ļoti vispārīgs, kara tēma ir atspoguļota arī Atklāsmes grāmatas 6. nodaļā beigu laiku kontekstā. No šī varam secināt, ka vēl vismaz viens vispasaules karš ir gaidāms. Bībelē nav skaidri identificēti arī pirmie divi pasaules kari un tas nenozīmē, ka pirms izšķirošās kaujas nevar būt vēl citi militāri konflikti. Vissvarīgākais kara tēmas kontekstā ir atcerēties Atklāsmes grāmatas 19. nodaļas pravietojumu, ka Kristus ir uzvarētājs un viss ļaunais tiks satriekts. Lai gan Bībeles komentētāju viedokļi par Atklāsmes grāmatas notikumiem ļoti dalās, šajā Rakstu vietā aprakstītie notikumi ir visai ticams scenārijs vispasaules mēroga karam.

9. Vai Atklāsmes grāmatā minēto zvēra zīmes pieņemšanu ir iespējams nožēlot un atteikties no tās?

Beigu laikos pieņemt zvēra zīmi nozīmē būt lojālam un uzticīgam antikrista sistēmas dalībniekam. Tie, kuri atteiksies no zīmes, tiks fiziski iznīcināti. Atklāsmes grāmatas 14. nodaļā sacīts, ka tiem, kuri pieņems zvēra zīmi, vairs nav atpakaļceļa uz atgriešanos vai piedošanu. No tā saprotam, ka zīmes pieņemšana būs Dieva noraidīšana un zaimošana, sātana pielūgšana. Ja laiku beigās cilvēks izšķiras spert šādu soli, jārēķinās, ka tas nozīmē mūžīgu atšķirtību no Dieva un šos cilvēkus sagaida mūžīgas mokas uguns jūrā.

10. Vai var uzskatīt, ka šobrīd mēs dzīvojam pēdējos laikos?

Bībele vēsta un brīdina par pēdējo laiku notikumiem pasaulē dažādās jomās – politikā, sabiedrībā, garīgajā sfērā un arī dabā. Lai gan mums nevajadzētu ar bailēm uztvert katru neparastu dabas parādību, to intensitātes pieaugums pēdējo gadu laikā varētu būt tāda kā “iesildīšanās” pēdējo laiku notikumiem. Mat. ev. 24. nodaļā Jēzus pēdējo laiku notikumus sauc par pakāpeniski pieaugošām dzemdību sāpēm, kurās tiks plosīta visa pasaule. Domājot par garīgo sfēru, ir redzami it kā divi pretstati – plaša maldu mācību izplatība ar neskaitāmiem sekotājiem, bet tajā pašā laikā tiek arī pasludināts Evaņģēlijs tur, kur nekad nav pieredzēta garīgā atmoda. Arī šī pazīme tiek aprakstīta 2. Timoteja vēstulē 4. nodaļā. Arī uz sabiedrību attiecināmos pravietojumus sev apkārt redzam ik dienu – ļauns tiks saukts par labu un otrādi, cilvēku atkrišana no Dieva un dzīvošana savās pretdabiskajās kārībās uzņem arvien jaudīgākus apgriezienus. Līdz ar mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, ir radusies pilnīgāka sapratne par pravietojumiem, ka Evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, ka antikrists kontrolēs pirkšanas un pārdošanas darījumus – internets, datori, digitālie maksājumu rīki u.c. mūs ir ievērojami pietuvinājuši pravietojuma piepildījumam. Tāpat arī politisko notikumu pravietojumi ir piepildījušies tiktāl, ka varam būt diezgan droši, ka dzīvojam pēdējos laikos. Proti, Izraēlas valsts dibināšana 1948. gadā bija ļoti nozīmīgs signāls pravietojumu piepildīšanā. Šo notikumu piepildīšanās ir nevis baidīšanai, bet Dieva brīdinājums, lai cilvēki izmantotu vēl atvēlēto žēlastības laiku. Jautā sev, vai esi gatavs Kristus otrai atnākšanai, lai tiktu uzņemts Debesu draudzē, vai paliksi uz lielo bēdu laiku, kad pār visu cilvēci izliesies Dieva dusmu kausi.

11. Kādēļ visi mēģinājumi prognozēt pasaules galu līdz šim ir bijuši neveiksmīgi?

“88 iemesli, kādēļ Jēzus atgriezīsies 1988. gadā. 2000. gadā būs pasaules gals. Kristus atnākšana gaidāma, kad pie debesīm būs sarkans mēness.” Šādi un līdzīgi paziņojumi publiskajā telpā parādās ar zināmu regularitāti un visi no tiem bijuši nepatiesi. Daļa cilvēku šim nopietni tic un pat izdara kādus ļoti nozīmīgus lēmumus savā dzīvē. Bet Bībele mums māca, ka tikai un vienīgi Dievs zina, kad notiks Kristus otrā atnākšana un mums tai jābūt gataviem vienmēr. (Apustuļu darbi 1:7) Mēģinājumi prognozēt konkrētu datumu pasaules galam nemaz nevar izdoties, jo Dievs šo lietu cilvēkam ir apslēpis. Pat dažādi kristiešu mūsdienu pravietojumi vai redzējumi par beigu laikiem aprobežojas ar gaidāmo notikumu raksturu, parādībām vai tml., bet ne ar konkrētiem datumiem.

If you know the end of the world is imminent, what music do you give one last listen?

12. Kā saprast pravietojumu par vienotu vispasaules reliģiju beigu laikos?

Bībeles komentatoru viedokļi šajā jautājumā dalās kādās niansēs, bet lielākoties ir vienisprātis, ka beigu laikos vienotai vispasaules reliģijai būs noteicošais tonis cilvēku vadīšanā. Par to raksta Atklāsmes grāmatas 17.nodaļa. Iespējams, ka zināmā mērā šī reliģija jau formējas, bet tikpat labi tā var būt kas pilnīgi jauns un līdz šim nezināms. Teologi ir vienisprātis par to, ka vispasaules reliģija un laicīgā vara beigu laikā būs vienotāka kā jebkad agrāk. Vispasaules reliģijas līderis būs antikrists, kurš būs absolūta autoritāte cilvēku masām. Par šo īpaši tiek brīdināti kristieši, ka arī ticīgajiem būs risks tikt pieviltiem. Jebkāda pretošanās vispasaules reliģijas sistēmai tiks uzskatīta par pārkāpumu un vainīgie, visticamāk, tiks fiziski iznīcināti. Arī šajā jautājumā sastopami dažādi minējumi par vienotās reliģijas izcelsmi, būtību u. c., bet pašlaik ir pāragri šo apspriest, jo nav parādījies antikrists, kurš koordinēs minētos procesus.

13. Kā pārvarēt nedrošības un baiļu sajūtu par gaidāmajiem notikumiem saistībā ar beigu laikiem?

Labākais veids, lai beigu laiki nepārsteigtu mūs ar bailēm, ir būt garīgi sagatavotiem un saprast, ka Dieva pārvaldībā ir visi pēdējo laiku notikumi. Viss, kas mūs sagaida, ir pravietots jau pirms 2000 gadiem, tādēļ vērojot notiekošo apkārt, jāsaglabā garīgā modrība. Bībele mūs iedrošina, ka esot pasaules beigu laiku notikumos, varam gaidīt kopību ar Kristu, kas strauji tuvojas. Raksti mūs aicina nevis baidīties, bet “celt savas galvas augšup”, zinot, ka mūsu pestīšana tuvojas. No beigu laika notikumiem visvairāk jābīstas tiem, kuri noraida Kristu, nepazīst un negrib Viņu pazīt. Pār šiem cilvēkiem izliesies Dieva sods un dusmas, kādas cilvēcei nav bijušas līdz šim un vairs arī nebūs. Ja arī kristiešiem nāksies iet cauri ciešanām šajā laikā, Bībele iedrošina, ka ciešanas Kristus dēļ ir svētība, kura Debesu valstībā tiks īpaši atalgota. Ja Kristus ir mans Pestītājs, tad dzīvojam vai mirstam, mēs piederam mūsu Kungam, bet, ja nezini, kur pavadīsi mūžību, tad beigu laiks būs nemiera, neziņas un baiļu pilns.

14. Kas ir “nesvētā trīsvienība” beigu laiku kontekstā?

Šeit jāsaprot tas, ka sātana taktika ir atdarināt Kristu, bet šie atdarinājumi ir izkropļoti un pilnīgi pretēji Svētajai Trīsvienībai. Nesvētās trīsvienības dalībnieki saskaņā ar Atklāsmes grāmatas 12. un 13. nodaļu ir sātans, antikrists un viltus pravietis. Citās Bībeles vietās sātans saukts par čūsku un gaismas eņģeli, bet Atklāsmes grāmatā viņš aprakstīts kā sarkans pūķis, kas simbolizē slepkavnieciskos un asins kāros plānus. Piecas no minētajām septiņām pasaules valdībām laika gaitā jau ir pagājušas – Ēģipte, Asīrija, Babilonija, Persija un Grieķija un Roma. Visļaunākā un sātaniskākā būs pēdējā pasaules valdība, kuru iedvesmos sātans un vadīs antikrists. Otrais trīsvienības loceklis ir antikrists, kuram valdīšanu atļaus desmit valdības un trīs no tām pilnīgi pakļausies viņam. Vispasaules valdības raksturīgākā parādība būs Dieva zaimošana un noliegšana. Antikristam spēku darboties dod sātans un antikrists beigu laikā kļūst īpaši nekaunīgs, lauž miera līgumu ar ebrejiem, vajā ticīgos un liek pielūgt pats sevi. Tā būs postīšanas negantība. Trijotnes pēdējais dalībnieks ir viltus pravietis, kurš izliksies lēnprātīgs un mierīgs, bet ragi norāda uz to, ka viņam būs spēcīga vara. Viltus pravietis uzstāsies ļoti pārliecinoši un daudzus centīsies aizvest maldos. Par to brīdina arī Bībele, ka pēdējos laikos radīsies viltus pravieši un pēc iespējas daudzus centīsies pazudināt, pat ar pārdabiskām brīnumu zīmēm.

15. Kas ir zvēra zīme un skaitlis pēdējo laiku kontekstā?

Atklāsmes grāmatas 13. nodaļas beigās minēta zvēra zīme un skaitlis. Abi elementi ir savstarpēji saistīti, tomēr nav viens un tas pats. Skaitļa 666 atšifrēšanai cilvēki izmantojuši visdažādākos matemātiskos aprēķinus, bet līdz šim tas nav izdevies. Ne velti apustulis Jānis vēstī, ka šeit nepieciešama īpaša gudrība. Zvēra zīme ir kāda īpaša un vienota zīme, lai saņemtu atļauju pirkt un pārdot. Ar zvēra zīmi jāsaprot kaut kas, kas fiziski tiek “iestrādāts” cilvēka rokā vai pierē un tā vairs nav noņemama. Nesenie tehnoloģiskie sasniegumi saistībā ar medicīniski implantējamām mikroshēmām ir radījuši pastiprinātu interesi saistībā ar Atklāsmes grāmatā pravietoto zvēra zīmi. Līdzās mikroshēmām ir arī ID kartes, svītru kods u.c. elementi, kuri, iespējams, būs zvēra zīmes sastāvdaļas, bet pašlaik tie ir tikai minējumi. Ļoti iespējams, ka ar ķermenī ievietotām mikroshēmām tiek sperti pirmie soļi, lai izveidotu vienotu sistēmu, kas strādās zvēra labā beigu laikā. Tradicionāli teologi skaitli 6 skaidro kā pretstatu skaitlim 7, kas ir pilnība, savukārt 6 ir skaitlis, kam “pietrūkst” dievišķības, nevar to panākt vai sacensties ar Dievu. Attiecībā uz skaitli 666 arī joprojām rodas dažādas spekulācijas gan par personām, gan datumiem, tomēr ļoti iespējams, ka Jāņa redzētajā atklāsmē tam arī jāpaliek apslēptam līdz pat Dieva noliktajam laikam. Tikai tad, kad antikrists parādīsies atklāti, būs skaidri saprotams, ko sevī nes 666.

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv