Aktualitātes, Interesanti

30 jautājumi par un ap kristiešu attiecībām

Tematiski pieminot Sv. Valentīna dienu, apkopojām dažādus jautājumus par kristiešu attieksmi attiecību jautājumos – pirms un pēc laulībām, kā arī vispārīgas attiecību aktualitātes, ar ko kristiešiem nākas saskarties 21.gadsimta ikdienā.

VISPĀRĪGI PAR ATTIECĪBĀM

Vai kristietim vajadzētu satikties vai plānot laulību ar neticīgu cilvēku?

Dieva Vārdā lasām brīdinājumu par šo jautājumu. 2. Korintiešiem 6:14 teikts, lai nevelkam svešu jūgu kopā ar neticīgo,jo kas taisnībai kopējs ar netaisnību, gaismai ar tumsu? Būt laulībā ar neticīgu partneri visbiežāk nozīmē meklēt kompromisu ar Dievu, baznīcas apmeklējumu u.c. Kā minēts iepriekš līdzībā par jūga vilkšanu, ja katrs dzīvnieks vilks to uz savu pusi, nekāda saskaņa attiecībās parasti nav gaidāma.

Ko Bībele saka par laulībām starp dažādu tautību, rasu cilvēkiem?

Vecajā Derībā Dievs aizliedz Israēlam sajaukties ar citām tautām, bet tas nav etnisku iemeslu dēļ. Galvenais iemesls , kādēļ šāds aizliegums bijis, ir svešu elku dievu pielūgsme pagānu tautās. Arī mūsdienās, dibinot attiecības ar citas tautas pārstāvi, jārēķinās, ka kristīgais pasaules uzskats būs svešs. Jaunajā Derībā nav norāžu par to, ka laulība ar citas tautības cilvēku būtu grēcīga vai nepareiza Dieva acīs, galvenais uzsvars likts uz to, lai abi būtu gatavi savā kopdzīvē sekot Kristum.

Vai pastāv dvēseļu radniecība?

Dvēseļu radniecības būtība ir idejā, ka apprecoties ar neīsto, neradniecīgo dvēseles cilvēku, laulība lemta neveiksmei. Izdošanās paredzama tikai ar radniecīgo dvēseli, bet šāds skatījums nav pamatots Bībelē. Bieži dvēseļu nesaderība tiek minēts kā šķiršanās attaisnojums. Tos, ko Dievs ir savienojis laulībā, jau ir viena miesa. Protams, ka ne vienmēr vīrs un sieva var justies fiziski, emocionāli vai garīgi vienoti, tomēr viņi jau ir viena miesa, ko cilvēkam nebūs šķirt.

Vai kristietis iepazīšanās nolūkā var izmantot iepazīšanās sludinājumus?

Bībeles laika kultūrā nepastāvēja šādas iepazīšanās formas, bet liela loma bija vecāku un ģimenes iesaistei laulību partnera atrašanā. Dievam nav nekas neiespējams, arī laulātā atrašana ar iepazīšanās sludinājuma starpniecību, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Šajā jautājumā būtu jāievēro samērības princips, lai īstā partnera atrašana nebūtu pašmērķis. Daži cilvēki paļaujas uz Dievu, ka īstajā laikā atsūtīs īsto cilvēku, savukārt citi sirdī jūt pamudinājumu rīkoties arī pašam, šeit nav pareizās vai nepareizās atbildes.

Ko Bībele saka par flirtēšanu?

Ar flirtēšanu tiek saprasta uzvedība, kad izrādām interesi vai patiku par kādu pretējā dzimuma pārstāvi bez nopietniem nolūkiem. Flirtēšanā nav vajadzīgs iesaistīties precētiem cilvēkiem un neprecētiem vērts sekot tam, lai uzvedība nav vulgāra, piedauzīga,ar seksuālu raksturu. Dieva Vārdā teikts, ka nešķīstas domas vispirms rodas prātā, tad sirdī un rīcībā. Visbiežāk flirtēšanu cilvēki uztver kā nevainīgu izklaidi, tomēr attiecībā uz sievieti tas var radīt nevajadzīgu greizsirdību, bet uz vīrieti “brunču mednieka” slavu, kur ticīgajiem labāk būtu neiesaistīties.

Vai vajadzētu dibināt attiecības /precēties ar kristieti no citas konfesijas?

Bībele par šo tēmu nerunā, bet uzsver to, ka būtiskākais ir, lai abi pārī pazīst Jēzu Kristu un seko Viņam. Ja pāris nopietni gatavojas laulībām, jāsaprot, ka šis jautājums var radīt zināmas problēmas vai nesaskaņas laulībā gan par vienas draudzes apmeklēšanu, bērnu audzināšanu, sakramentiem un citām svarīgām tēmām. Vislabākais, ja abi vienojas par pastāvēšanu vienā konfesijā.

Kādēļ dzīvot kopā pirms laulībām ir dzīvošana grēkā?

Šādu attiecību modeli Dievs viennozīmīgi neatbalsta un nevar svētīt. Bībeles laika cilvēkiem šis jautājums vispār nebija apspriežams. Dzīvot kopā kā vīram un sievai, dzīvot seksuālo dzīvi un nebūt precētiem nav tas, kā Dievs paredzējis ģimenes dzīvi. Vēstulē ebrejiem 13:4 vēstīts, ka laulības gultai jābūt neaptraipītai un laulības pārkāpējus gaida Dieva sods. Bībelē attiecībā uz sievietes un vīrieša savienību lietoti tikai vārdi vīrs un sieva vai saderinātie, kas pēc būtības izslēdz jebkuras citas ārlaulības attiecību formas.

Cik svarīgai jābūt fiziskajai pievilcībai pāra starpā?

Kad DDievs radīja vīrieti un sievieti, tie viennozīmīgi bija simpātiski viens otram. Fiziskās pievilcības aspekts ir svarīgs, lai veiksmīgi tiktu turpināta cilvēce, bet dažās kultūrās joprojām pastāv tradīcijas, ka līgavainis neredz līgavu līdz pat kāzām. Salamana Augstajā dziesmā ir cildināta sievietes un vīrieša abpusējā patika vienam pret otru, kas pēc būtības ir labi, bet nevar tikt uzstādīts kā galvenais aspekts attiecībās. Fiziskā pievilcība ar laiku zūd, bet iekšējais cilvēks atjaunojas un pilnveidojas.

Vai ir nepareizi būt attiecībās ar tuvu radinieku?

Bībele Vecajā Derībā aizliedz stāties attiecībās ar asinsradiniekiem, ko sauc par incestu. Radniecības pakāpes uzskaitītas 3.Mozus grāmatas 18. nodaļā. Interesanti tas, ka attiecības brālēnu un māsīcu starpā nav iekļautas šajā sarakstā. Pirms Mozus laika bieži bija situācijas, ka apprecējās tuvi radinieki, jo cilvēku loks, kas radās no Ādama un Ievas sākotnēji bija šaurs un laulības radiniekiem bija neizbēgamas. Ar laiku šī vajadzība mazinājās un bauslībā tika noregulēts šis jautājums. Arī ģenētisku slimību riska dēļ nebija un nav atļauts precēties brāļiem, māsām, vecākiem un bērniem vai tml.

Ko Bībele saka par lielu gadu starpību pārim?

Bībele par šo tēmu nesaka neko. Attiecībā uz pāriem reti ir minēts viņu vecums. Vienīgi izņēmums ir Ābrahāms un Sāra, kur minēts, ka vīrs bija desmit gadus vecāks. Varētu pieņemt, ka arī Rutei un Boāsam bija liela gadu starpība, bet tieši minēts tas nav. Cilvēkiem kļūstot vecākiem, arī gadu starpība kļūst arvien mazāk jūtama, visvairāk to jūt jaunībā. Tā kā par šo jautājumu Bībele nekādas norādes nedod, pieņemam, ka šis ir otršķirīgs jautājums, jo galvenais ir pāra saderība un vienots skats uz ticību Dievam.

PĀRIM VĒRTS PĀRRUNĀT PIRMS LAULĪBĀM:

Vai ir svarīgi, ko par mūsu savienību domā mūsu ģimenes? Tās ir atbalstošas vai noraidošas?

Ko vīrietim nozīmē būt ģimenes galvai?

Vai un cik mums būs bērnu? Pāra attieksme adopcijas jautājumā?

Vai atbalstām iziešanas ar draugiem, kad klāt ir tikai viens no pāra?

Vai kādam no mums ir jebkādas saslimšanas, kas var ietekmēt mūsu laulību nākotnē?

Kā tiksim galā ar finanšu jautājumiem, nauda būs kopēja, katram sava? Vai kādam no mums ir finansiālas saistības un kā tas ietekmēs laulību?

Vai un kāda ir iepriekšējo attiecību pieredze? Vai ir pieļautas kādas kļūdas, ko nekad vairs nevēlies atkārtot?

Kā kopsim savu ticības dzīvi? Vai iesaistīsimies kādā kalpošanā, kā plānosim savu atsevišķo laiku ar Dievu?

Kā dalīsim saimniecības darbus?

Vai esam vienisprātis jautājumā par seksuālajām attiecībām līdz laulībām?

Vai attiecību krīzes gadījumā meklēsim palīdzību pie speciālistiem, draugiem?

PĀRRUNĀM PRECĒTIEM PĀRIEM:

Kas ir tava mīļākā atmiņa no mūsu attiecību sākuma?

Kas tevi pārliecināja apprecēties tieši ar mani?

Vai mēs zinām viens otra mīlestības valodu?

Vai mums ir kādi paradumi, ko vēlētos, lai otrs mainītu?

Vai tevi kas satrauc mūsu laulībā uz priekšdienām?

Kas ir lielākā kļūda, kas pieļauta mūsu laulībā?

Vai esam pietiekami atvēlējuši laiku pašiem sev, kā līdzsvarot ikdienas rūpes par bērniem, ikdienas darbiem?

Ja būtu iespējams manā raksturā ko mainīt, kas tas būtu?

Kas ir mūsu laulības lielākā veiksme un izdošanās?

Kādu iztēlojies mūsu laulību, kad būsim pensijā vai vecuma nespēkā?

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv