Aktualitātes | Publicēts:

Aktuālā informācija draudzēm par piesardzības pasākumiem

Ņemot vērā valdības lēmumus par papildus ierobežojumiem un lai ierobežotu liela cilvēku skaita pulcēšanos vienlaikus LELB Virsvades ēkā, ar 29.10.2020 LELB Virsvaldes darbā tiek noteiktas papildus izmaiņas.

08.11.2020

Ministru kabinets, ņemot vērā joprojām pieaugošo Covid-19 saslimšanas gadījumu tendenci, augsto pozitīvo Covid-19 testu īpatsvaru, kas pārsniedz kritisko 4% robežu, straujo slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaita pieaugumu, nāves gadījumu skaita pieaugumu, kā arī apzinoties to, ka tiek reģistrēts uzliesmojumu skaita pieaugums augsta riska objektos – ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās, kā arī apzinoties to, ka ar katru nedēļu pieaug to gadījumu skaits, kuriem nav noskaidrojams inficēšanās cēlonis, ar 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr…. “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus pulcēšanās un citus ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī uz reliģiskajām organizācijām.

Ar rīkojumu ir atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, izņemot sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likumam “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”) ārtelpās, ja tur vienlaicīgi pulcējas līdz 50 cilvēkiem; ierobežota pulcēšanās privātos pasākumos, paredzot, ka tajos piedalās ne vairāk kā 10 cilvēki un ne vairāk kā divas mājsaimniecības vienlaicīgi, izņemot bēres, kur var būt vairāk kā divas mājsaimniecības vienlaicīgi, nepārsniedzot 10 cilvēkus (neieskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu). Savukārt, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu, respektējot Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās personas tiesības uz reliģijas brīvību, reliģiskās darbības veikšanas vietās, ja tajā netiek organizēts pasākums, ar rīkojumu noteikts papildus vispārējiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem ievērot arī šādus piesardzības pasākumus:

  1. reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;
  2. vienam apmeklētājam tiek paredzēts ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas;
  3. pie ieejas ir publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.

Attiecībā uz svētdienas skolu nodarbību noturēšanu laika periodā no š.g. 9. novembra līdz š.g. 6. decembrim, ņemot vērā to, ka reliģisko organizāciju svētdienas skolas pēc savas būtības ir ļoti tuvas interešu izglītībai, rīkojumā ir noteikts, ka svētdienas skolas notur tikai individuālas nodarbības vai nodarbības vienas mājsaimniecības ietvaros, lai izvairītos no dažādu grupu saskarsmes.

Papildus vēršam jūsu uzmanību, ka epidemiologu veiktās izpētes liecina, ka dziedāšana ir papildus risks Covid-19 infekcijas izplatībai, jo dziedot persona izdala vairāk pilienus, kas tiek saukti par aerosolu. Tādējādi, ja persona, kas dzied, ir infekcioza, risks ir būtiski lielāks, jo dziedāšanas laikā tiek izdalīti daudz vairāk sīku pilienu, kas nonāk gaisā. Tādējādi, reliģiskās organizācijas ir aicinātas ļoti nopietni attiekties pret epidemiologu secinājumiem un atteikties no koru dziedāšanas reliģiskās darbības veikšanas laikā. Tāpat visas reliģiskās organizācijas tiek aicinātas rast iespēju pārskatīt dziedāšanas vietu reliģisko rituālu veikšanā, samazinot to līdz 4 dziedošām personām, stingri ievērojot gaisa plūsmu virzienus, nepieļaujot no dziedošās personas nākošo gaisa plūsmu virzību uz reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklētājiem.

Vēršu uzmanību tam, ka ikviens ir aicināts un aicināms īpaši izvērtēt riskus, pirms apmeklēt publiskās vietas un organizētus pasākumus, t.sk. dievnamus. Aicinu visas reliģiskās organizācijas publiski informēt draudzes locekļus par ierobežojumiem, t.sk. publiskojot Veselības ministrijas epidemioloģiskās prasības, un ar atbildību izturēties pret tiem, ievērojot maksimālo piesardzību. Tāpat uzsveru, ka reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai. Vienlaicīgi vēršu jūsu uzmanību tam, ka gadījumā, ja tiks konstatēti masveida saslimšanas gadījumi ar Covid-19 reliģiskās darbības veikšanas vietās vai epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanas gadījumi reliģiskajās organizācijās, atbildīgās institūcijas izskatīs iespēju rosināt pārskatīt noteiktos ierobežojumus, pastiprinot tos.

Dalies:
facebook twitter draugiem.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

19 + 2 =