Aktualitātes | Publicēts:

Annu Neimani pieminot

grunge-image-sad-angel-holding-cross-19256670

Ja es uzticīgs būšu līdz galam, ceļa gājums kad nostaigāts būs,

Debess vārtus mans Pestītājs atvērs, Savās rokās tad mani Viņš slēgs.

Darbā trauksmainā aizsteidzas mūžs, pāri nīcības elpa tam pūš,

novīst rozes un nosirmo mati, paliek vienīgi mīlestība.

 

Skumstam kopā ar piederīgajiem ilggadējo draudzes locekli Annu Neimani pavadot Mūžībā.

 

14.10.2016.                                                                                                                                                                                                  Nīcas ev.lut. baznīca un mācītājs

Dalies:
facebook twitter draugiem.lv