Aktualitātes

“Baznīcu nakts” programma Nīcas baznīcā

Plkst. 17.00 – 17.40Baznīcu nakts ieskandināšana ar komponistu Andri Eniņu

Plkst. 17.50 -18.00 – Zvanu skaņas

Plkst. 18.00Domes priekšsēdētāja A.Petermaņa uzruna
Informēšana par iespēju vakara gaitā iesūtīt jautājumus mācītājam

Plkst. 18. 10 – 18.30Jaunizveidotās Nīcas baznīcas mājaslapas prezentācija un ieskats draudzes dzīvē

No plkst. 18.30Iespēja izstaigāt Nīcas baznīcu, aplūkot foto albumu, liturģisko priekšmetu ekspozīciju un pazvanīt K.Ulmaņa dāvināto baznīcas zvanu

No plkst. 18. 30Darbnīca bērniem. Rokdarbi ar baloniem, uz vietas tapušo bērnu zīmējumu izstāde

Plkst. 19.00Sadraudzība. Jūrmalciema saimnieču uz uguns gatavotā zupa

Plkst. 19.40Mācītāju atbildes uz iesūtītajiem apmeklētāju jautājumiem, “brīvais mikrofons”

Plkst. 20.15Tezē lūgšanu svētbrīdis ar Liepājas ev.lut. Krusta draudzes ansambli

Plkst. 21. 00Lūgšana “Mūsu Tēvs”

Plkst. 21. 05Zvanu ansambļa “Campanella” koncerts, vadītāja Astra Ziemele. Programmā: populāra klasiskā un tautiskā mūzika

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2023 NīcasBaznīca.lv