Dievs dod man rāmu garu
Tu nekad nevarēsi aizbēgt no savas sirds. Tāpēc labāk ir uzklausīt, kas tai sakāms.

Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību.

Flp 4:6