Labiem darbiem jātiek darītiem klusībā un slepenībā, bez kādas dižošanās. Labu darīt mums piederas, nemeklējot savu labumu, tikai Dievam par godu un sava tuvākā dēļ.
Nu Dieva vārdā gadu sāksim, lai sirdī miers un gaišs ir skats.
Uzmanies, ka Tevi neaprij grāmatas. Viens grams mīlestbas ir vairāk vērts nekā kilograms zināšanu.
Dievam nav telefona, bet es varu ar Viņu runāt.
Dzīvība ir Dieva monopols
Dievs dod man rāmu garu
Tu nekad nevarēsi aizbēgt no savas sirds. Tāpēc labāk ir uzklausīt, kas tai sakāms.

Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību.

Flp 4:6