Svētīgu sieviešu dienu!

Daiļums viļ un skaistums paiet; sieva, kas to Kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Viņu daudzinās viņas roku darba augļi …

08/03/2018

Sveicam martā!

Laba lieta ir Tam Kungam pateikties un dziedāt Tavam Vārdam, Tu Visuaugstākais, paust rītos Tavu žēlastību un naktīs Tavu uzticību.. …

01/03/2018

Sveicam februārī!

     Visi Tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur Viņa derību un Viņa liecības. (Psalms 25:10) …

07/02/2018

Sveču dienas sprediķis

Lūkas ev. 2:22-40 Kad Bērns Jēzus kļuva 40 dienas vecs, Viņa māte Svētā Marija un audžutēvs Svētais Jāzeps aiznesa Dievišķo …

03/02/2018