Pieminot Mirdzu Stalti

Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Ps.121,8.   Izsakām līdzjūtību tuviniekiem ilggadējo draudzes locekli Mirdzu …

11/01/2018

Sveicam janvārī!

Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā un to, kas neiznīkst, Viņš dos mūžīgu dzīvību. …

02/01/2018

Ziemassvētku svētruna

Lk.ev. 2:1-14 Šodien atkal no jauna pār visu pasauli un cilvēci un arī mūsu Latvijas zemi un tautu skan senā, …

23/12/2017

Sveicam decembrī!

…tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.  Zemojieties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās. (Jēkaba vēstule 4:7,10)   Irma Pūķe Māris …

01/12/2017