Gavēņa laika svētruna

Mateja ev. 16:24-28 Dieva Dēls Jēzus Kristus runāja ar Saviem mācekļiem par to ,ka Viņam būs daudz jācieš. Vēl pirms …

22/03/2017

Sveicam martā!

Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga namā visu savu mūžu, …

01/03/2017