Reformācijas dienas svētruna

  Ebrejiem 11:1-16 Svēto Rakstu tekstam, ko šodien pārdomājam, ir ļoti svarīgs atgādinājums – bez ticības nevar Dievam patikt. Mēs, …

Annu Neimani pieminot

Ja es uzticīgs būšu līdz galam, ceļa gājums kad nostaigāts būs, Debess vārtus mans Pestītājs atvērs, Savās rokās tad mani …

15/10/2016

Sveicieni kristību dienā!

Dari mani, mīļais Jēzu, it kā saules stariņu, lai es apkārtnē un mājā gaiši, gaiši spīdētu. (H.Berino)   Sirsnīgi sveicam …

Sveicam oktobrī!

Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs; Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev …

06/10/2016

Bīskapa H.Jensona katedrālē ieiešana

Šodien Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē tika svinēts bīskapa H.Jensona katedrālē ieiešanas dievkalpojums. Klātesoši bija arhibīskaps J.Vanags, Daugavpils diecēzes bīskaps E.Alpe, emeritētais …

01/10/2016

Dievnamam jaunas sānu ieejas durvis

Pateicoties draudzes locekļu un labas gribas cilvēku ziedojumiem, Nīcas baznīcai ieliktas jaunas sānu ieejas durvis. Vecās savu laiku jau bija …

29/09/2016

Eņģeļu dienas svētruna

Jāņa atkl.gr. 12:7-12 29. septembris ir Erceņģeļa Mihaēla un visu Svēto Eņģeļu diena. Eņģeļu pasaule ir reāla, jā, mēs varam …

22/09/2016


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2023 NīcasBaznīca.lv