Aktualitātes, Interesanti

Pārbaudi savas zināšanas – tests “Profesijas Bībelē”!

Results

#1. Kas pēc nodarbošanās bija Jēzus audžutēvs Jāzeps?

Mat.ev. 13:55

Vai Viņš nav galdnieka dēls? Vai Viņa māte nesaucas Marija un Viņa brāļi Jēkabs un Jāzeps, un Sīmanis, un Jūda?

#2. Kāds laicīgais amats bija apustulim Pāvilam?

Ap. d. 18:3

Un, tā kā viņi nodarbojās ar to pašu amatu, viņš pie tiem palika un strādāja: jo tie pēc amata bija telšu taisītāji.

#3. Kas pēc nodarbošanās bija evaņģēlists Lūka?

Kol. 4:14

Jūs sveicina mīļais ārsts Lūka un Dēma,…

#4. Pie kā uz brīdi Jopē apmetās apustulis Pāvils?

Ap.d. 10:6

…Tas dzīvo pie kāda ādmiņa Sīmaņa, kam ir nams jūrmalā.”

#5. Ar ko ikdienā nodarbojās Kains?

Mz. 4:2

Un Ābels kļuva avju gans, bet Kains kļuva zemes kopējs.

#6. Kas pēc amata bija Caķejs?

Lūkas ev. 19:2

..Un, lūk, tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs.

#7. Ar ko nodarbojās Rahāba, kura uzņēma pie sevis Jērikas izlūkus?

Jozuas2:1

Un viņi aizgāja un nonāca kādas sievas namā, kas bija netikle, un tās vārds bija Rahāba, un tie tur pārgulēja.

#8. Kādu audumu tirgoja Lidija no Filipiem?

Ap.d. 16:14

Klausījās arī kāda dievbijīga sieva, vārdā Lidija, purpura pārdevēja Tiatīras pilsētā; viņai Tas Kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem.

#9. Ar kādu amatu nodarbojās daļa no Jēzus mācekļiem pirms viņu aicināšanas?

Mat.4:18

Un, staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divi brāļus, Sīmani, sauktu Pēteri, un Andreju, viņa brāli, tīklu jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki.

#10. Kāda dienesta pakāpe piederēja Kornēlijam?

Ap.d. 10:1

Cēzarejā bija kāds vīrs, vārdā Kornēlijs, virsnieks tā sauktajā itāļu rotā,

Pabeigt

Kalendārs


Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2024 NīcasBaznīca.lv