Es vēl nekad neesmu pieredzējis, ka cilvēks, kas ar prieku un rūpīgi dara savu darbu, tāpēc kļūtu nabags.
Ja gribam, lai mums pašiem kas būtu, jādod arī citiem. Augstprātība atnes nabadzību. Kāds vīrs negribēja skaitīt nieka grašus un sāka tos svērt, tādēļ viņš ir kļuvis nabags.
Labiem darbiem jātiek darītiem klusībā un slepenībā, bez kādas dižošanās. Labu darīt mums piederas, nemeklējot savu labumu, tikai Dievam par godu un sava tuvākā dēļ.
Nu Dieva vārdā gadu sāksim, lai sirdī miers un gaišs ir skats.
Uzmanies, ka Tevi neaprij grāmatas. Viens grams mīlestbas ir vairāk vērts nekā kilograms zināšanu.
Dievam nav telefona, bet es varu ar Viņu runāt.
Dzīvība ir Dieva monopols
Dievs dod man rāmu garu
1 7 8 9 10

Mūsu draugi
lelb.lv
Liepajas diecēze
Baznīcu nakts
Dienvidkurzemes novads
ebaznica
RobertsFeldmanis.lv
Latvijas Kristīgais Radio
Luterisma mantojuma fonds
Nica.lv
Stunda.lv
tuvuma.lv

© 2023 NīcasBaznīca.lv